Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Επιτροπή Περιβαλλοντος Περιφέρειας Στ.Ελλάδας

1.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
2.ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΡΚΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
3.ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4.ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΠΡΟΣ:1ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Fax210-6430625
2. κ. Πρόεδρο και μελη της Επιτροπής Περιβαλλοντος Περιφ. Στ. Ελλάδας Fax 22310 -28887
3.κ. Αντώνη Τερζή εισηγητη του θέματος Fax 22310 -33231
ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Λοκρών κ. Λιόλιο Fax 22330-81022

 Θέμα : Απόρριψη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τη χωροθετηση της περιοχής Οργανωμενης Αναπτυξης Υδατοκαλλιεργειών(ΠΟΑΥ) στο Βόρειο και Νότιο Ευβοικό Κόλπο και στο Δίαυλο των Ωρεών του φορέα «Ευβοική Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών με δ.τ. ΕΥΒ.ΕΤ.ΑΝ.Υ. Α.Ε.

 Πληροφορηθήκαμε
 1ον από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=320&language=el-GR ότι προχωρα η έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την εφαρμογή Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στις περιοχές Βορείου και Νοτίου Ευβοϊκού και Διαύλου Ωρεών από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΥΠΕ) και βρίσκεται στο στάδιο συλλογής γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και την Επιτροπή Περιβαλλοντος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 2ον ότι η έγκριση της εν λόγω ΣΜΠΕ θα συζητηθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη συνεδρίαση της 22ας Νοεμβρίου 2012 http://www.pste.gov.gr/index.php/2012-02-07-12-22-46/2012-02-07-13-03-49/1385-22-11-2012 από την οποία θα προκύψει Απόφαση-Γνωμοδότηση προς την ΕΥΠΕ ως οριζει η ΚΥΑ Υδατοκαλλιεργειών (ΦΕΚ 2505/4-11-2011)

 Μετά την προσεκτική μελέτη της ΣΜΠΕ και των τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Χαρτών τα οποία τη συνοδεύουν: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (αρχείο zip-μέγεθος 7.35 MB) Τοπογραφικά Διαγράμματα και Χάρτες - 1 (αρχείο zip-μέγεθος 71.4 MB) Τοπογραφικά Διαγράμματα και Χάρτες - 2 (αρχείο zip-μέγεθος 371 MB) διαπιστώσαμε ότι στην ενοτητα 4. Περιγραφη του Σχεδιου ή Προγράμματος της ΣΜΠΕ σελιδες 4 και 5 προβλέπονται δεκαπέντε (15) τερατώδεις Ζώνες Υδατοκαλλιεργειών στο Βόρειο και Νότιο Ευβοικό καθ`όλο το μήκος της ακτογραμμής της Ευβοίας.

Ειδικότερα για τις ακτογραμμες του Βόρειου Ευβοικού προβλέπονται οι εξής Ζώνες
-Ζώνη 1 Δίαυλος Ωρεών Ανατολική Δ.Ιστιαίας-Αιδηψου σε θαλ.έκταση 3.360 στρεμματων και δυναμικότητας 6.905 τόνων ετησίως θαλασσίων ιχθύων
-Ζώνη 2 Δίαυλος Ωρεών-Δυτική Δ.Ιστιαίας-Αιδηψού σε θαλ.έκταση 4.250 στρεμματων και δυναμικότητας 7.570 τόνων ετησίως θαλασσίων ιχθύων
-Ζώνη 3 Κανδήλι Κόφινα Δ.Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας σε θαλ.έκταση 1.280 στρεμματων και δυναμικότητας 2.875 τόνων ετησίως θαλάσσιων ιχθυων
-Ζωνη 4 Κανδήλι-Αχλάδι Δ.Διρφύων-Μεσσαπίων σε θαλ.έκταση 1.330 στρεμμάτων και δυναμικότητας 1.790 τόνων ετησίως θαλάσσιων ιχθυων
-Ζώνη 5 Κανδήλι-Μέλουνα Δ. Διρφύων-Μεσσαπίων Υποζώνη 5.3Υ./μοναδα Σκροπονερίων σε θαλ.έκταση 780 στρεμματων και δυναμικότητας 2.300 τόνων ετησίως θαλάσσιων ιχθύων συνολικά 7.175 θαλ.στρέμματα και 21.440 τόνους ετησιως θαλάσσιων ιχθύων!!

 Επιπλέον δε προβλέπονται υποστηρικτικές εγκαταστασεις (ιχθυογεννητικοί σταθμοί, μεταποιητήρια τυποποιητήρια και συσκευαστήρια) στις χερσαιες περιοχές καθως και συνοδες εγκαταστασεις(λιμενικά έργα, προβλήτες κ.λ.π.)

Επειδή
1. Ο Βόρειος Ευβοικός αποτελεί κοινο θαλάσσιο σύνορο μεταξύ των Νομών Φθιώτιδας και Ευβοίας και η τεράστια αυτή επιβάρυνση με χιλιάδες τονους από ρυπογόνες δραστηριότητες όπως τα ιχθυοτροφεία θα υποβαθμίσει δραματικά το θαλάσσιο και χερσαιο περιβαλλον της παραλιακής Φθιώτιδας
 2. Η εγκατάσταση των εν λόγω Ζωνών θα επηρεάσει άμεσα και θα πλήξει ,αυτή τη δύσκολη περίοδο, οικονομικά επαγγελματίες και οικιστές των ακτών της Φθιώτιδας οι οποίες είναι περιοχές με τουριστική, παραθεριστική και οικιστική ανάπτυξη ως ο πλησιέστερος θαλάσσιος προορισμός των Αθηναίων.
3. Για τον καθορισμό της χωροθέτησης των Ζωνών δε ζητήθηκε η σύμφωνη γνωμη των τοπικών Δήμων και φορέων οι οποίοι βρίσκονται στα παράλια του Βόρειου Ευβοικού και θα επηρεάζονται από τη λειτουργία τους και οι οποίοι επιθυμούν, όπως κατά καιρους έχουν διακηρύξει με όλους τους τρόπους και τόνους,Τουριστική Ανάπτυξη της περιοχής τους και όχι «επιβολή» ρυπογόνων δραστηριοτήτων προς εξυπηρέτηση μερικών ιχθυοκαλλιεργητών.
 4. Δεν προηγήθηκαν της χωροθέτησης και της δυναμικότητας των Ζωνών φυσικοχημικές και βιολογικές μετρήσεις για να διαπιστωθεί η πραγματική καταλληλότητα και φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων και σε τελική ανάλυση η αντοχή του θαλασσινού νερού από την πλέον των 20 ετών λειτουργία των υπαρχουσών ιχθυοκαλλιεργειών
5. Στην ενοτητα 3. Σκοπιμότητα και Στόχοι η ΣΜΠΕ επικαλείται το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Αναπτυξης Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1469/Β/2003) το οποίο ολοκληρώθηκε αφενός χωρίς ουσιαστική τεκμηρίωση αφετέρου χωρίς περιβαλλοντικές μετρήσεις ορίζοντας αυθαίρετα καταλληλες περιοχές για ιχθυοκαλλιέργειες τις ‘ηδη υπάρχουσες, η δε σύνταξή του στηρίχθηκε σε ανεπίκαιρα πορίσματα που εκπονήθηκαν στο πλαισιο του Επιχειρησιακού Προγραμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ του Β ΚΠΣ και είναι η «Μελέτη Χωρικών Επιπτώσεων των Κοινοτικών προγραμμάτων και Πολιτικών στο επίπεδο της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας» έτους 1995-1997, η «Μελέτη του Χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας Στ.Ελλάδας» ‘ετους 1997-2000, η Μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ έτους 2000 και το «Στρατηγικό Πλαίσιο κατευθύνσεων για την αναπτυξη των θαλασσίων υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα» από το ΥΠΕΧΩΔΕ έτους 2000 και με στοιχεία από την απογραφή του 2001!!!!
6. Η ΣΜΠΕ δεν ξεκίνησε από μηδενική βάση για τη χωροθέτηση των Ζωνών αλλά έλαβε υπόψη της τις περιοχές που ήδη λειτουργούν μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας με σκοπό να νομιμοποιήσει την αυθαίρετη και χωρις καμια μελέτη και προυπόθεση εγκατάστασή τους την περασμενη 20ετία όταν Νομάρχες και διορισμένοι Περιφερειάρχες ,πλήν ορισμένων φωτεινών εξαιρέσεων, μοίραζαν άδειες ιχθυοτροφείων εξυπηρετώντας πελατειακά και κομματικά συμφέροντα.
7. Η ΣΜΠΕ βρίσκεται σε ασυμφωνία με την ΚΥΑ Υδατοκαλλιεργειών καθώς οι περιοχές όπου προβλέπονται οι Ζωνες ιχθυοκαλλιεργειών χαρακτηρίζονται ως Α κατηγορία κορεσμένες και απαγορευεται η ίδρυση νεων μοναδων Παρ`όλα αυτά προτείνει αύξηση των μοναδων με πολλαπλάσια δυναμικότητα ιχθυοφόρτισης.
 8. Η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων περιοχών που θίγονται από τις υδατοκαλλιέργειες κατά των Υδατοκαλλιεργειών 25 Δήμοι και 80 σύλλογοι πανελλαδικά όπου συμμετέχει και οι Συλλογοί μας καθως και ο Δήμος Λοκρών, έχουν προσβάλει στο ΣτΕ ως αντισυνταγματική την ψήφιση της ενώ η δικάσιμος είναι στις 5/12/2012

Με δεδομένο ότι σύμφωνα με την έκδοση της Συνόδου των Πρυτάνεων και των Προέδρων των Διοικουσών Επιτροπων τωνΕλληνικών Πανεπιστημίων με τίτλο Το Ελληνικό Περιβάλλον (εκδόσεις Σαββαλας) σελ.93

Ανα 100 τονους ψαριών η ημερήσια ποσότητα περιττωμάτων(κόπρανα και ούρα) είναι 1 τόνος χωρίς να υπολογιστούν τα υπολείμματα των τροφών και τα φάρμακα τότε η ημερήσια ποσότητα περιττωμάτων των 21.440 τόνων ψαριών των 5 Ζωνών είναι 214,4 τόνοι οι οποιοι θα χύνονται στο Βόρειο Ευβοικό μετατρέποντας τον σε βρωμερή θαλασσα όπου δε θα υπάρχει ίχνος ζωής!!!!!

σας καλούμε να συντονιστείτε με τις απόψεις των 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων-μελών του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης οι οποίες προτείνουν χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών σε ελάχιστο θαλάσσιο βαθος 50 μετρων και να απορρίψετε την εν θέματι ΣΜΠΕ του σχεδίου για τη χωροθετηση της περιοχής Οργανωμενης Αναπτυξης Υδατοκαλλιεργειών(ΠΟΑΥ) στο Βόρειο και Νότιο Ευβοικό Κόλπο και στο Δίαυλο των Ωρεών 
ΘΕΟΛΟΓΟΣ 20-11-2012
Για τα διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων οι πρόεδροι
Νανα Κακαβούλη
Διονύσης Ψαρράς
Στράτος Τζιβελέκης
Ανδρέας Ζαίμης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου