Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Βαγγέλης Αποστόλου: Τα άμεσα κύρια μέτρα πολιτικής για το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα

·               Επαναφορά της ΑΤΕ στο δημόσιο τομέα με κάθε πρόσφορο τρόπο. Παράλληλη θεσμοθέτηση της κάρτας αγρότη (κτηνοτρόφου) δύο ετών, με την εγγύηση του δημοσίου και οικονομικό πλαφόν βασισμένο στα στοιχεία των δηλώσεων καλλιέργειας της τελευταίας διετίας
·               Ρύθμιση αγροτικών χρεών (συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής μέρους τους) λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά, εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία με γνώμονα την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
·               Σχέδιο νόμου για τη δημιουργία εθνικού αγροτικού κτηματολογίου (και ηλεκτρονικού μητρώου αγροτών) με στόχο τη προστασία της παραγωγικής γης ,τη κατοχύρωση της  ιδιοκτησίας, την  αξιοποίηση των αργούντων αγροτεμαχίων, την επιστροφή του πληθυσμού (και ιδίως των νέων) στην ύπαιθρο
·               Επαναφορά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα των άλλων επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας για τον αγροτικό τομέα που ιδιωτικοποιήθηκαν πρόσφατα.
·               Άμεση ενεργοποίηση του συσταθέντος Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για την μεσο-μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων δικαιούχων σχεδίων βελτίωσης και ιδιωτών επενδυτών
·               Επανεξέταση των όρων (συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης πόρων μέσω ελέγχου και επαναπροσδιορισμού της αποτελεσματικότητας και του ύψους  των μεγάλων συμβάσεων που τρέχουν) και ανακατανομή των υπολοίπων του ισχύοντος ΠΑΑ Αλ.Μπαλτατζής 2007-2013 (για συμβάσεις που θα υπογραφούν μέχρι το τέλος του 2013) καθώς και αναθεώρηση των επιλογών που έχουν δρομολογηθεί για το νέο ΠΑΑ 2014 - 2020
·               Πρόταση μείωσης ΦΠΑ στα αγροτικά προϊόντα και τα είδη διατροφής και άλλων σχετιζόμενων ρυθμίσεων με τη φορολογία στο  Υπ.Οικ
·       Εισαγωγή μέτρων τακτοποίησης, υποκίνησης και ενίσχυσης της βιολογικής κατεύθυνσης (εφαρμοστικό πλαίσιο για καν (ΕΚ) 834/07 & 889/08, τροποποίηση ΠΔ 115/08, αξιοποίηση ΠΑΑ, κατάρτιση επίσημου μητρώου παραγωγών και ενιαίας βάσης δεδομένων, εφαρμογή αρμοδιοτήτων και ενίσχυση της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ, επιβολή των προβλεπόμενων από τη ΚΥΑ 245090/06 κυρώσεων κλπ
·      Εισαγωγή μέτρων για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας (εθνικό σχέδιο γενετικής βελτίωσης και αξιοποίησης των φυλών των αγροτικών ζώων, στήριξη καλλιέργειας πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών φυτών για ζωοτροφές, άμεση ρύθμιση εκκρεμών ζητημάτων βοσκοτόπων κ.α.)
·              Ανασυγκρότηση & βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του ΥπΑΑ&Τ και των εποπτευόμενων φορέων. Το σχέδιο νόμου χρειάζεται να συμπεριλαμβάνει και την ενίσχυση του δημοσίου χαρακτήρα των γεωργικών υπηρεσιών, συμβουλών κλπ. Επίσης τη δημιουργία διεύθυνσης επισιτισμού, με  ευθύνη σχηματισμού και διαχείρισης αποθεμάτων για  έκτακτες περιπτώσεις. Εδώ σημειώνεται η αναγκαιότητα δικτύου  αποθηκών που μόνο η ΑΤΕ είχε.
·               Υιοθέτηση καθολικού συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων, καθολικού ηλεκτρονικού τιμολογίου κ.α
·               Δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων των χρηματιστηριακών διατροφικών προϊόντων (commodities)
·               Εκκαθάριση, εξυγίανση και ανασυγκρότηση των υπαρχόντων παραγωγικών οργανώσεων (συνεταιρισμών κλπ) και τη προώθηση και ανάπτυξη νέων μορφών συνεργασίας στην αγροτική οικονομία (δίκτυα παραγωγής – μεταποίησης - εμπορίας, ομάδες παραγωγών, clusters κλπ)
·               Για την εγγύηση της απρόσκοπτης ροής πολλαπλασιαστικού υλικού, λιπασμάτων, καλαμποκιού, σόγιας και αγροτικών φαρμάκων: άμεση αξιοποίηση των δυνατοτήτων για εισαγωγές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σχεδιασμός για την δυναμική ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής ώστε να απεγκλωβιστεί ο αγροτικός τομέας από το ολιγοπωλιακό καθεστώς προμηθειών
·               Οικονομικά και άλλα μέτρα ενθάρρυνσης της αγροτικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου, ειδικού τιμολογίου της ΔΕΗ για την αγροτική παραγωγή, μείωσης του κόστους εφοδίων, άμεσης προώθησης της δημιουργίας δημοτικών αγορών παραγωγών κ.α.
·               Μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδείνωσης του ανοίγματος της ψαλίδας τιμών μεταξύ παραγωγού – καταναλωτή
·               Μέτρα για την έναρξη αντιμετώπισης της μονοπώλησης της διατροφικής αγοράς (συνθήκες ολιγοπωλίου, κυριαρχία πολυεθνικών, πρακτικές καρτέλ, καταστρατήγηση κανόνων ανταγωνισμού, δυσκολίες προώθησης εγχώριων προϊόντων) στο χώρο των supermarkets

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου