Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

Τα χαράτσια του ΟΣΜΑΕΣ

 ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΔΣ ΟΣΜΑΕΣ Συνταγματάρχη Ανδρέα Φαμέλη
 ΚΟΙΝ: Β Υπαρχηγό ΓΕΣ/ Αντιστράτηγο Αθ. Στυλιανόπουλο
ΘΕΜΑ: Έισφορές προς οικιστές και οικοπεδούχους
Σχετικό ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012

 Κύριε Πρόεδρε,
   Με τη χωρίς ημερομηνία ειδοποίηση του ΟΣΜΑΕΣ,που μόλις, εν μέσω διακοπών, έλαβαν τα μελη του συνεταιρισμού, γνωστοποιείται για πρώτη φορά, αλλά και καλούνται, με αυστηρό, μάλιστα, ύφος, να καταβάλουν το ποσό των 240 ευρώ οι οικιστές και των 100 ευρώ οι οικοπεδούχοι, ως «έκτακτη εισφορά … για τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης», κατόπιν της «απόφασης της 5ης Συνεδρίασης/22 Απρ. 2013 της Γενικής Συνέλευσης (Α.Σ.Σ.)».
    Ως έναρξη, μάλιστα, της εν λόγω «υποχρεώσεως ορίζεται η 1.8.2013, με κατάθεση στον αντίστοιχο λογαριασμό του ΟΣΜΑΕΣ» και επάνω δεξιά, στην ίδια πρώτη σελίδα, ως «ημερομηνία λήξης» για την καταβολή, προφανώς «ολόκληρου του ποσού» που αναγράφεται στην ίδια αυτή σελίδα, αναγράφεται η 9.8.2013.
    Το ίδιο (ολόκληρο το ποσό) αναγράφεται και στην επισυναπτόμενη ταχυδρομική επιταγή, για όσους προτιμήσουν την κατάθεση (όλου) του ποσού δια των ΕΛΤΑ.
   Μόνον αν διαβάσει κάποιος και τη δεύτερη σελίδα αντιλαμβάνεται, ότι μπορεί να καταβάλει το εν λόγω ποσό σε 10 ή 12 δόσεις γεγονός που αποτελεί σύγχιση των παραληπτών της ειδοποίησης;
    Από την ίδια ειδοποίηση προκύπτει και το παρακάτω απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο:
Κάθε οικοπεδούχος με υδρόμετρο θα καταβάλει συνολικά 240 ευρώ. Αντίθετα, αν σε κάποιο τέτοιο οικόπεδο είναι περισσότεροι του ενός οι συνιδιοκτήτες του, εξ αδιαιρέτου, τότε κάθε συνιδιοκτήτης, πλην εκείνου στο όνομα του οποίου είναι το υδρόμετρο, θα καταβάλει από 100 ευρώ ο καθένας. Δηλαδή αν σε κάποιο οικόπεδο είναι οκτώ οι συνιδιοκτήτες (και υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις), θα καταβάλλουν συνολικά 940 ευρώ.
     Έτσι, όμως, η εν λόγω εισφορά δεν υπολογίζεται ανά οικόπεδο, αλλά ανά συνιδιοκτήτη. Στη συνέχεια οι οικιστές διαφαίνεται ότι απειλούνται ευθέως, πως αν δεν συμμορφωθούν και δεν εξοφλήσουν το σύνολο της εισφοράς (πάλι το σύνολο) «είσθε υποχρεωμένοι από το καταστατικό του ΟΣΜΑΕΣ (άρθρο 8 παρ. β) να προβείτε στην προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή δικαστική διεκδίκηση … και στους έχοντες υδρόμετρο τη διακοπή της υδροδότησης».
     Σας γνωστοποιούμε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία σας είναι κατά γενική ομολογία αδύνατη καθώς καμία γραμμή δεν απαντά ,γεγονός απαράδεκτο το οποίο θέτει ερωτήματα για τη σωστή ή όχι λειτουργία του ΟΣΜΑΕΣ .
    Παράλληλα σας εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την πάγια τακτική της υπηρεσίας που προΐσταστε και εσάς προσωπικά του να μην απαντάτε σε κανένα έγγραφό μας.
    Στην προσπάθειά μας τελικά να ενημερωθούμε, και με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τα μέλη μας ,για το όλο ζήτημα που αφορά όχι μόνο στην έκτακτη εισφορά αλλά και άλλα θέματα που θα αναφερθούμε στη συνέχεια, αναγκασθήκαμε να αναζητήσουμε απαντήσεις από την ιστοσελίδα σας όπου στη ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012(Σχετικό) διαπιστώσαμε πως:

    1ον Συντάχθηκε μελέτη για βελτίωση του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας    ( Σχετικό σελ. Α-1 παρ. 4 α) χωρίς ωστόσο να ενημερωθούν οι οικιστές για τα αποτελέσματα της.

   2ον Πραγματοποιήθηκε δημοσκόπηση σχετικά με την πρόθεση οικιστών-οικοπεδούχων να επωμιστούν έκτακτη εισφορά για βελτίωση ή και αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης με θετική ανταπόκριση [ Σχετικό σελ Α-2 παρ.4 ιγ], χωρίς όμως να ενημερώσετε τους οικιστές για τα αποτελέσματά της.
   Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι με την απαντητική αποστολή σχετικού mail, η πλειοψηφία των οικιστών και οικοπεδούχων, συμφώνησε μεν σε ότι αφορά την επισκευή ή και την ολοκληρωτική αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, κανείς όμως από τους οικιστες δεν σας εξουσιοδότησε εν λευκώ να επιβάλετε ένα χαράτσι .
    Εκτιμούμε ότι θαπρεπε να προηγηθεί λεπτομερής ενημέρωση για το συνολικό κόστος και για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών και των χρηματικών ποσών που θα απαιτηθεί να καταβάλλονται ετησιως για την ολοκλήρωση του έργου.

   3ον Εκπονήθηκε οικονομοτεχνική μελέτη αναδιαμόρφωσης χρεώσεων για τη βιωσιμότητα του προγράμματος Μαλεσίνας( Σχετικό σελ Α-2 παρ.4 ιζ) η οποια ειχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ετήσιας εισφοράς στους οικιστές από 90 ευρώ σε 175 ευρω [ Σχετικό σελ. Α-3 παρ 6 εδ.α (1) β] πάλι χωρίς να ενημερώσετε αναλυτικά τους οικιστές

    4ον Εκπονήθηκε οικονομοτεχνική μελέτη και επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης των προβλημάτων ύδρευσης( Σχετικό σελ.Α-3 παρ. 4 ιη) η οποία ειχε ως αποτέλεσμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς 240 Ευρω στους οικιστές και 100 στους οικοπεδούχους [Σχετικό παρ.6 εδ α (4)α και β] ακομη μια φορά χωρις να ενημερώσετε τους οικιστές.

Κύριε Πρόεδρε,
   Λυπούμαστε πολύ, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να προστατευθούμε από τις ανεπίτρεπτες και αυθαίρετες ενέργειες του ΟΣΜΑΕΣ, σε βάρος των ιδιοκτητών οικοπέδων (οικιστών και οικοπεδούχων) του Προγράμματος Μαλεσίνας, για τους παρακάτω, προς το παρόν, λόγους:

   1) Η αιτιολογία της επιβολής των εν λόγω εισφορών, ετήσιας και έκτακτης (βελτίωση του δικτύου ύδρευσης) είναι πολλαπλώς αόριστες και παντελώς ασαφείς, καθόσον δεν αναφέρεται σε τι συνίσταται η «βελτίωση» του δικτύου ύδρευσης, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουμε ποιες εργασίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν και ποιες «βελτιώσεις» θα γίνουν,
   2) Δεν μας παρέχεται ενημέρωση για τα συμπεράσματα της συνταχθείσας για το εν λόγω έργο οικονομοτεχνικής μελέτης που αφορά στην έκτακτη εισφορά
   3)Ουδεμία πληροφόρηση μας παρέχεται για το αν έχει συνταχθεί ο προϋπολογισμός του έργου και σε ποιο ποσό έχει (αν έχει) προϋπολογισθεί η σχετική συνολικά δαπάνη,
    4) Δεν μας έχει γνωστοποιηθεί αν έχει συνταχθεί και δημοσιευθεί από τον ΟΣΜΑΕΣ η προκήρυξη και η ανάθεση του εν λόγω έργου,
    5)Δεν μας παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, αν υπάρχει, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

     Με τέτοιους χειρισμούς και με αποφάσεις για τις οποίες αυτοί οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν δεν ενημερώνονται δηλώνουμε, ότι ο Σύλλογός μας εκφράζοντας τα μέλη του και όχι μόνο δεν πρόκειται να συμφωνήσει , ούτε και, βεβαίως, να συμπράξει,
    Σας πληροφορούμε ότι είμαστε υποχρεωμενοι θα αντιδράσουμε με κάθε νόμιμο μέσο, στην οποιαδήποτε διαδικασια εισπράξεως, ιδιαιτέρως της εν λόγω έκτακτης εισφοράς από τον ΟΣΜΑΕΣ, με τα ανεπίτρεπτα και ανορθόδοξα μέτρα που αναφέρονται στο λογαριασμό που εστάλη
    Εχουμε υποχρέωση να σας προτείνουμε να συμβουλευθείτε τις νομικές σας υπηρεσιες ,για το κατά ποσον είναι αποτελεσματικος και νομιμος ο αναγκαστικός τρόπος. (πλην της δικαστικής οδού) εισπραξης του αξιωμένου ποσού όπως αναφέρονται στο λογαριασμό που μας απεστάλη, (π.χ διακοπή της υδροδότησης ) καθώς οι δικοι μας νομικοι συμβουλοι μας ενημερώνουν ότι δεν πρόκειται για υποχρέωση από την κατανάλωση νερού, αλλά για εμφανιζόμενη υποχρέωση από την εκτέλεση έργου παγίων εγκαταστάσεων.
    Κατόπιν αυτών θεωρούμε υποχρέωσή μας να απαιτήσουμε από τον ΟΣΜΑΕΣ, να ενημερώσει τον Σύλλογό μας και τους μεριδιούχους πλήρως και με ακρίβεια, για την οικονομοτεχνική μελέτη του έργου το χρονοδιάγραμμα ,το συνολικό κόστος και τον επιμερισμό του όπως και για τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσο αφορά την οριστική λύση του προβλήματος της επαρκούς υδροδότησης του οικισμού, επίσης να ζητήσει την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας και στη συνέχεια να απαιτήσει την οποιαδήποτε εισφορά μας.
     Πιστεύουμε ότι αυτό επιβάλλεται από τις νομικές αρχές της χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης και του ελάχιστου σεβασμού των δικαιωμάτων των συνεταιριστών

    Με τιμή
    Για το ΔΣ του Συλλόγου
     Η Πρόεδρος
    Η Γραμματέας

3 σχόλια:

 1. Πτωχή μου Πατριδα πως Καταντησες,ουτε νερό να πιο δεν εχω !!!!!
  στον Θεολογο 120 χιλιομετρα από την Αθηνα.Ελεος.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. 26.09.2014 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΑΓΟΝΑ ΝΕΡΟ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Στον Θεολόγο δεν υπάρχει πόσιμο νερό......(Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015) Καληνύχτα! ΠΑΤΡΙΔΑ ......

  ODESSA

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αρχειοθήκη ιστολογίου