Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για τις προμήθειες του κοινωνικού παντοπωλείου


 'Εκτακτο δημοτικό συμβούλιο σήμερα στις 18:00 , με μοναδικό θέμα την επαναδημοπράτηση ειδών πρώτης ανάγκης για το κοινωνικό παντοπωλείο , μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε με την απ ευθείας ανάθεση του δημάρχου.


"Με την αριθ. 467/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αναβολή του θέματος της απευθείας ανάθεσης των ειδών που αφορούν την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαμιέων κατόπιν άγονου διαγωνισμού.


Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω προμήθεια,
Προτείνεται:

Η επαναδημοπράτηση της προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Η παραπομπή του θέματος αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για την κατάρτιση όρων, σύνταξης της διακήρυξης, διεξαγωγή και κατακύρωση της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.

Την τελική έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από το Δημοτικό Συμβούλιο.


Καλεί όλους τους δημοτικούς συμβούλους να μεριμνήσουν για την όσο δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή των προμηθευτών στο διαγωνισμό για την επίτευξη του καλλίτερου αποτελέσματος."
Λαμία      20- 12--2013

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου