Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Άρχισαν τα όργανα στον Δήμο Κύμης - Αλιβερίου

Εξώδικο Θανάση Μπουραντά στον απερχόμενο δήμαρχο Δημήτρη Θωμά

 

ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ή ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Αθανασίου Μπουραντά του Γεωργίου και της Βασιλικής, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και νεοεκλεγέντος Δήμαρχου Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Ευβοίας, κατοίκου Χαλκίδας, λεωφ. Χαϊνά, αρ. 93, Α.Δ.Τ. ΑΕ 481479/7-12-2006 Τ.Α. Χαλκίδας και Α.Φ.Μ. 007274044.
 
 
ΠΡΟΣ
 
Δημήτριο Θωμά, Δήμαρχο Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Ευβοίας, κάτοικο Αλιβερίου Ευβοίας.

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

1. Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, που κατοικοεδρεύει στην Χαλκίδα, λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, αρ. 7.
 
2. Στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, λεωφ. Κηφισίας, αρ. 1-3 και λεωφ. Αλεξάνδρας.
 
3. Στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που κατοικοεδρεύει στην Λάρισα, οδός Σωκράτους, αρ. 111.
 
*************************************
 
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου κατηγορηθήκατε ενυπόγραφα, ότι στην ΔΕΥΑΚΑ, στην οποία έχετε την ιδιότητα του Προέδρου, εμφανίσατε εκατοντάδες έργα, τα οποία δεν κατασκευάστηκαν ποτέ, πλην όμως πληρώθηκαν.
 
Επίσης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου αλλά και μετά τις εκλογές μέχρι σήμερα, μας έχουν γίνει καταγγελίες ότι καλείτε διάφορους συνεργαζόμενους με το Δήμο και τους ζητάτε να εκδώσουν εικονικά παραστατικά είσπραξης χρημάτων για δήθεν έργα που έχουν εκτελεστεί, δήθεν υλικά που σας έχουν προμηθεύσει και δήθεν υπηρεσίες που σας έχουν παράσχει, χωρίς να εισπράττουν τα ανάλογα χρήματα, με σκοπό να καλύψετε αδικαιολόγητες δαπάνες και ελλείμματα του ταμείου, για τα οποία δεν έχετε τα ανάλογα νόμιμα παραστατικά.
 
Παράλληλα την προεκλογική περίοδο, αναθέσατε και πάλι απευθείας δύο (2) έργα 7.000€ και 5.000 € στο γιο του συνεργάτη σας, Αντιδημάρχου, του οποίου τον γιο, υποτιμώντας την νοημοσύνη όλων, ρωτήσατε το προηγούμενο διάστημα, αν είναι γιος του πατέρα του, για να «αποδείξετε», ότι δεν το γνωρίζατε, ώστε να αποφύγετε τις συνέπειες από τη συμμετοχή του πατέρα του στην συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής και τη λήψη της σχετικής απόφασης.
 
Είναι επίσης γνωστό, ότι απασχολούσατε ορισμένες δεκάδες εργαζομένων, οι οποίοι δεν είχαν καμία εργασιακή σχέση με το Δήμο και αμέσως μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τους «απολύσατε».
 
Σε κάποιους από αυτούς, ίσως και από όλους, ζητήσατε να υπογράψουν αποδείξεις πληρωμής, πάνω από 20.000 € ο καθένας, χωρίς να δικαιούνται τέτοιο ποσό, σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με τις παράνομες και απαράδεκτες προσωπικές σας συμφωνίες.
 
Επειδή ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και όσοι συμμετέχουν στη διοίκηση του Δήμου και των νομικών προσώπων του οφείλουν να ενεργούν με πλήρη διαφάνεια και νομιμότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη διαχείριση των χρημάτων και τις πληρωμές οφειλών προς τρίτους, αυτές πρέπει να γίνονται με την προσκόμιση νομίμων παραστατικών, την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων και αφού προηγούμενα έχει διαπιστωθεί από τους αρμόδιους ότι έχουν εκτελεσθεί τα έργα, έχουν παραλειφθεί τα υλικά και έχουν παρασχεθεί οι υπηρεσίες που πληρώνονται.
 
Επειδή εάν αληθεύουν οι ενέργειες σας αυτές βάσει των καταγγελιών που μας έχουν γίνει, τότε αυτές συνιστούν ποινικά αδικήματα κακοδιαχείρισης, απιστίας και παράβασης καθήκοντος, τα οποία επισύρουν αυστηρές ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις.
 
Επειδή εάν αληθεύουν οι εν λόγω καταγγελίες, τότε όλα δείχνουν πως η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης, έχει πραγματοποιηθεί με παράνομο τρόπο και έχουν σπαταληθεί οι πόροι σε σημείο να είναι αδύνατο ο Δήμος να λειτουργήσει, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η προμήθεια καυσίμων και η κίνηση των αυτοκινήτων, για τη συλλογή των απορριμμάτων, αλλά και η προμήθεια άλλων εφοδίων αναγκαίων για τη λειτουργία του Δήμου.
 
Επειδή εάν αληθεύουν οι καταγγελίες, φαίνεται ότι με τις ενέργειες σας συνεχίζετε καταστροφική για το Δήμο διαχείριση των οικονομικών, γεγονός το οποίο επισημαίνουμε προς κάθε κατεύθυνση και σας προειδοποιούμε να απόσχετε από κάθε παράνομη ενέργεια μέχρι αρμόδια όργανα, να ελέγξουν τα οικονομικά του Δήμου και τη διαχείριση τους.
 
Επειδή κατόπιν των ανωτέρω τα ελεγκτικά όργανα, η Εισαγγελία και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, πρέπει άμεσα να παρέμβουν για να προστατευθούν τα οικονομικά του Δήμου και το Δημόσιο Συμφέρον.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου
 
ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΩ ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσω και να αποδεχτώ καμία δαπάνη του Δήμου που έχει γίνει χωρίς τα νόμιμα παραστατικά και τις ανάλογες εγκρίσεις.
 
ΣΑΣ ΚΑΛΩ μέχρι 31-8-2014 που λήγει η θητεία σας, να απόσχετε από κάθε δαπάνη του Δήμου που δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του και δεν γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα.
 
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Δημήτριο Θωμά, Δήμαρχο Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Ευβοίας, κάτοικο Αλιβερίου Ευβοίας, καθώς και προς όλα τα όργανα, στα οποία απευθύνεται ως κοινοποιούμενη, ήτοι: 
 
1. Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, που κατοικοεδρεύει στην Χαλκίδα, λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, αρ. 7, 
 
2. Στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, λεωφ. Κηφισίας, αρ. 1-3 και λεωφ. Αλεξάνδρας και 
 
3. Στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που κατοικοεδρεύει στην Λάρισα, οδός Σωκράτους, αρ. 111, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.


Χαλκίδα 30 Μαΐου 2014
 
Ο εξωδίκως δηλών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου