Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Αναφορά του Συμεών Κεδίκογλου για την προβληματική λειτουργία του γραφείου ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Χαλκίδας

  
Την επιστολή του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Εύβοιας, κ. Κ. Λάππα για τη λειτουργία του γραφείου ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Χαλκίδας κατέθεσε ως αναφορά ο Συμεών Κεδίκογλου προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Το πλήρες κείμενο της αναφοράς είναι το ακόλουθο:

 
Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

Προς τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Θέμα: Επιστολή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Νομού Εύβοιας για τη λειτουργία του γραφείου ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Τμήματος Χαλκίδας.

Καταθέτω ως αναφορά την με αρ. πρωτ. 1641 / 11-07-2014 επιστολή του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Περιφερειακού Τμήματος νομού Εύβοιας, κ. Κ. Λάππα, με θέμα τη «Λειτουργία Γραφείου ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Τμήματος Χαλκίδας».

Με την επιστολή του, ο Πρόεδρος ενημερώνει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του ταμείου, οι εργολήπτες και οι μελετητές δημοσίων έργων, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο νομό Εύβοιας, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού.

Συγκεκριμένα, διαμαρτύρεται για την παύση λειτουργίας του γραφείου του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ στη Χαλκίδα για ολόκληρο το μήνα Ιούλιο, εξαιτίας της απουσίας του μοναδικού υπαλλήλου και ζητά, όχι μόνο την αναπλήρωση του υπαλλήλου αλλά και μόνιμη θέση δεύτερου υπαλλήλου.

Ως αποτέλεσμα, τα μέλη αδυνατούν για παράδειγμα να εκδώσουν τις απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλματος εγγυητικές επιστολές και να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους, ενώ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν αναγκάζονται σε μετακίνησή τους στο κεντρικό γραφείο του ΤΣΜΕΔΕ στην Αθήνα.

Οι επιπτώσεις δε επιβαρύνουν και το ίδιο το ταμείο, καθώς τα μέλη προβαίνουν στην έκδοση των εγγυητικών επιστολών από πιστωτικά ιδρύματα, το οποίο συνεπάγεται απώλεια εσόδων για το Ταμείο.

Παρακαλώ για την εξέταση των αναφερομένων στην επιστολή και για την απάντησή της προς την κατεύθυνση της καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων από το γραφείο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ της Χαλκίδας.

Αθήνα, Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

Ο βουλευτής


Συμεών Κεδίκογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου