Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

O ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ διαμαρτύρεται προς τον απερχόμενο Περιφερειάρχη κ. Περγαντά για την Απόφασή του να αφαιρέσει από την ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας την επίβλεψη δύο πολύ σημαντικών έργων της Βόρειας Εύβοιας, της«Παράκαμψης Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας» και της «Βελτίωσης οδού Αγ. Νικόλαος – Γιάλτρα- Άγιος Γεώργιος Λιχάδας με παράκαμψη Γιάλτρων» με την αιτιολογία ότι είναι πλησιέστερα η Λαμία και συνεπώς είναι ευκολότερη η άμεση επίβλεψη. 
 
Το επιχείρημα αυτό εκτός του ότι αντιφάσκει με την επιχειρηματολογία της αρχικής του απόφασης με την οποία αιτιολογούσε την ανάθεση της επίβλεψης στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Εύβοιας. Κατά την άποψη και του ΕΥΒΟΙΑ 2020 η επιχειρηματολογία του απερχόμενου Περιφερειάρχη ανοίγει ασφαλώς μία μεγάλη πληγή λίγες μόνο εβδομάδες πριν την έξοδό του από την Περιφέρεια αφού το επιχείρημα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή για την υπαγωγή όλων των υπηρεσιών, έργων και δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στην Λαμία και στις υπηρεσίες της Φθιώτιδας προς ικανοποίηση τοπικιστικών και άλλων ηγεμονικών αντιλήψεων που εκφράζουν υπηρεσιακοί, πολιτικοί και διαφόρων άλλων αποχρώσεων κύκλοι της Φθιωτικής πρωτεύουσας. 
 
Η ενέργεια αυτή προσκρούει τόσο στην ενδοπεριφερειακή χωρική ισορροπία όσο και στην αντικειμενικότητα που πρέπει να επιδεικνύει μία Περιφερειακή Ηγεσία. Προφανώς ο θυμός και το μένος κατά πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων της Εύβοιας που διακατέχει μεταξύ των άλλων και τον κ. Περγαντά οδήγησαν σε αυτή την διοικητικά ατυχή, πολιτικά και θεσμικά αθέμιτη Απόφασή του την οποία οφείλει όσο είναι καιρός να την ανακαλέσει.
 
Παραθέτουμε εν συνεχεία την υπ’ αριθμ. 49/2014 επιστολή διαμαρτυρίας του ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλ. Περγαντά:
 
«Κύριε Περιφερειάρχα, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε για την έκδοση της υπ’ αριθμ. 73674/3050/26-06-14 Απόφασής σας, η οποία αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια στις 02/07/14, σχετικά με την αλλαγή αποφαινόμενων οργάνων στα οδικά έργα του Ν. Ευβοίας: «Παράκαμψη Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Ευβοίας» και «Βελτίωση οδού Αγ. Νικόλαος – Γιάλτρα – Αγ. Γεώργιος Λιχάδας με παράκαμψη Γιάλτρων». Με την εν λόγω απόφασή σας, ορίζετε τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΣΕ με έδρα τη Λαμία, ως Προϊσταμένη Αρχή και το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Σ.Ε. (επίσης με έδρα τη Λαμία), ως Διευθύνουσα υπηρεσία των έργων αυτών.Τα επιχειρήματα που αναφέρονται στο αιτιολογικό της απόφασής σας, δημιουργούν πολλά ερωτήματα στους εργαζόμενους μηχανικούς των Υπηρεσιών της Εύβοιας, αλλά και σε όλους τους πολίτες του Νομού μας.
Σας παραθέτουμε μερικά από αυτά, ελπίζοντας ότι θα πάρουμε ουσιαστικές και τεκμηριωμένες απαντήσεις. · Πώς είναι δυνατόν τα έργα τα οποία τα τελευταία χρόνια μελέτησε, δημοπράτησε και συμβασιοποίησε (ή βρίσκονται σε στάδιο υπογραφής σύμβασης) και άρα τα γνωρίζει καλά η Δ/νση Τεχνικών της Π.Ε. Εύβοιας, να επιβλέπονται καλύτερα από μια άλλη υπηρεσία που βρίσκεται στη Λαμία, εκτός του Νομού Ευβοίας; · Και ειδικότερα, πώς είναι δυνατόν το έργο της Βελτίωσης οδού Αγ. Νικολάου – Γιάλτρα – Αγ. Γεώργιος Λιχάδας, που εδώ και ένα μήνα περίπου έχει υπογραφεί η σύμβασή του και ξεκίνησε η εκτέλεσή του με τον ορισμό επιβλεπόντων μηχανικών από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Ευβοίας και την εγκατάσταση του αναδόχου, ξαφνικά να αλλάζει η επίβλεψή του και να ορίζεται νέα Διευθύνουσα Υπηρεσία από τη Λαμία; · Ο ισχυρισμός στην απόφασή σας ότι «τα έργα ευρίσκονται στη Βόρεια Εύβοια και η πρόσβαση σε αυτά μέσω των πορθμειακών γραμμών είναι ευκολότερη από την περιοχή της Λαμίας, όπου είναι η έδρα της ΔΤΕ/ΠΣΕ και είναι δυνατή η άμεση επίβλεψή τους», έρχεται καταρχήν σε πλήρη αντίθεση με την υπ’ αριθμ. 94602/4120/23-08-12 προηγούμενη Απόφασή σας, όπου για το ίδιο έργο: «Παράκαμψη Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας», ορίσατε ως αποφαινόμενα όργανα τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Εύβοιας ως Προϊσταμένη Αρχή και το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της ίδιας Διεύθυνσης ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, με τεκμηρίωση στη σχετική απόφασή σας ότι: «τα έργα ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Π.Ε. Ευβοίας και συνεπώς είναι ευκολότερη η πρόσβαση και η συστηματική επίβλεψή τους από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Εύβοιας, η οποία είναι επαρκώς στελεχωμένη και δύναται να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες Διοίκησης των Έργων». · Έτσι, η πρόσβαση στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, πως έγινε ξαφνικά ευκολότερη από τη Λαμία και τις υπηρεσίες τους, ενώ πριν δυο χρόνια θεωρούσατε αυτονόητο ότι τα έργα χωρικής αρμοδιότητας της Εύβοιας πρέπει να εκτελούνται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Εύβοιας (σύμφωνα και με το Αρθ. 7 του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας), οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του νομού και έχουν ασχοληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με το αντικείμενο και τη μελέτη των συγκεκριμένων έργων; Και μάλιστα όταν εμπράκτως η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευβοίας έφερε με επιτυχία εις πέρας ένα μεγάλο αντικείμενο, ολοκληρώνοντας και έχοντας σε εξέλιξη 120 έργα και μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού 103.504.000,00 € την τελευταία τριετία, όπως αναφέρεται στον Απολογισμό Πεπραγμένων 2011-14 της Π.Σ.Ε. · Και είναι προφανές, ότι λαμβανομένου υπόψη του αναγκαίου χρόνου ενημέρωσης της νέας υπηρεσίας επίβλεψης που ορίστηκε και για την άρτια γνώση των μελετών, θα δημιουργηθούν καθυστερήσεις στην επίβλεψη και εκτέλεση των έργων, με πιθανή οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό τους. Κύριε Περιφερειάρχα, επειδή θεωρούμε ότι με την Απόφασή σας, α) υποβαθμίζεται, απαξιώνεται, παραγκωνίζεται και καταργείται σημαντικό αντικείμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, η οποία διαθέτει εμπειρία στην επίβλεψη έργων αυξημένων απαιτήσεων και μεγάλων δυσκολιών, καθώς και ικανό δυναμικό που απαρτίζεται από διπλωματούχους μηχανικούς υψηλής επιστημονικής στάθμης και κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών και β) διαμορφώνεται ένα αρνητικό κλίμα, αβεβαιότητας και ανασφάλειας για όλους τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ευβοίας, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους και τον αναγκαίο κοινωνικά αποδεκτό ρόλο ως προς τη λειτουργία τους, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την απόφασή σας και σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε το θέμα επίβλεψης των οδικών έργων του Ν. Ευβοίας από τις άρτια στελεχωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Εύβοιας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
Για το Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
 
Ο Πρόεδρος
Αλέξανδρος Ευαγγελάκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Ο Γραμματέας
Γ. Μαυρομματάκης
Ηλεκτρ. Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου