Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Επιστολή Β.Δημητράντζου στην UNESCO για το Κακογιάννειο Αστεροσχολείο Υπάτης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ UNESCO ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Η ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ ΑΝΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΕΙΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ
Στην επιστολή της η κ. Δημητράτζου αναφέρει (ολόκληρη η επιστολή): 

                                                                                             Λαμία 24 Ιουλίου 2014.

                                                         ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΤΗΣ: Βασιλικής Δημητράντζου του Κων/νου, πολιτευτή ΑΝ. ΕΛ. Φθιώτιδος, κατοίκου Τ.Δ. Λυγαριάς Λαμίας, τ. κ. 35100, τηλ..6986943919

                                                          ΠΡΟΣ

ΤΗΝ UNESCO  Ελληνική Εθνική Επιτροπή, Ακαδημίας 3 Αθήνα τ. κ 10027

                                                       ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε όποιες υπηρεσίες, οργανισμούς, νομικά πρόσωπα, μέσα κ. λ. π. κριθεί ωφέλιμο.

Κυρίες και κύριοι

Σας γνωρίζω όλα τα πιο κάτω:

  Το "Κακογιάννειο Αστεροσχολείο Υπάτης" είναι τμήμα ΕΚΦΕ Νομού Φθιώτιδας, με αντικείμενο την διάδοση της επιστήμης της Αστρονομίας . Οι εγκαταστάσεις του πε-ριλαμβάνουν:

  1.Αμφιθέατρο «Ειρήνης Κακογιάννη» όπου πραγματοποιούνται παρουσιάσεις - διαλέξεις - εκδηλώσεις  και είναι χωρητικότητας 70 θέσεων.

  2. Αστροθέατρο «Σταύρου Κακογιάννη». Το «αστροθέατρο» είναι ένα μικρό πλανη-τάριο 50 θέσεων και διαθέτει ημισφαιρική οθόνη διαμέτρου 5,5 m και προβολικό πλανηταρίου συστήματος STARLAB.

  3. Αστεροσκοπείο. Το Αστεροσκοπείο  είναι εξοπλισμένο με τηλεσκόπιο  plane wa-ve CDK  17 ιντσών

  Η «επισκεψιμότητα» στο εν λόγω Ίδρυμα από σχολεία της περιοχής, κατοίκους και επισκέπτες κατά τα έτη που λειτουργούσε με ευθύνη του Συλλόγου, ξεπέρασε κάθε προσδοκία!!!

  Στο χώρο του Αστεροσχολείου στεγάζεται ένα εξαιρετικό πλανητάριο και μία αί-θουσα διεξαγωγής εκδηλώσεων, στην οποία έχουν διοργανωθεί ημερίδες με ομι-λητές εξαιρετικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με μεγάλη αντα-πόκριση και συμμετοχή.

  Οι ιδρυτές όμως αποφάσισαν πρόσφατα να παραχωρήσουν το εν λόγω ίδρυμα στο Κράτος με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή του και χρηματοδότηση της εξέλιξης του, αφού οι οικονομικοί πόροι του Συλλόγου είναι ελάχιστοι. Η προαναφερόμενη πα-ραχώρηση έγινε φυσικά υπό όρους και με σκοπό μία μεγαλύτερη αξιοποίηση του Αστεροσχολείου, ώστε να συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και να αυξηθεί η προσφορά του στον τομέα της γνώσης παράλληλα.

  Το κράτος ενέταξε το Αστεροσχολείο της Υπάτης στο Υπουργείο ως «εργαστήριο Φυσικών επιστημών», το οποίο τοιουτοτρόπως δεν λειτουργεί με μόνιμο προσωπι-κό, αλλά εξυπηρετείται μέσω εκπαιδευτικών που εργάζονται στην περιοχή. Δεν λει-τουργεί πλέον με τον τρόπο αυτό κάποιες συγκεκριμένες ώρες και είναι σχεδόν α-δύνατο να επικοινωνήσει ο οποιοσδήποτε για να οργανώσει επισκέψεις σε αυτό,όπως αναφέρουν κάτοικοι, αφού δεν υπάρχει υπεύθυνος στο τηλεφωνικό κέντρο και την όποια δραστηριότητα την οφείλει και στη εθελοντική παρουσία μελών του ΣΕΑΦ. Η «επισκεψιμότητα» όπως ήταν αναμενόμενο κινήθηκε εξαιτίας τούτου, σε πολύ χαμηλά επίπεδα το έτος που διανύουμε σε σχέση με τα προηγούμενα.

  Το Κακογιάννειο Αστεροσχολείο Υπάτης (Κ.Α.Υ.) λειτουργεί ως τμήμα του Εργαστη-ριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Φθιώτιδας (Ε.Κ.Φ.Ε.) βάσει της Υπουργικής Απόφασης με Απ.Πρ. 27435/Γ2, 8/3/2011 του ΥΠΑΙΘ και σύμφωνα με την ίδια από-φαση στεγάζεται σε κτίριο (παλαιό Δημοτικό Σχολείο Υπάτης) που παραχωρήθηκε από το Δήμο Λαμιέων, ενώ χρησιμοποιεί εξοπλισμό που χρηματοδοτήθηκε με δω-ρεά του ζεύγους Υπαταίων Σταύρου και Ειρήνης Κακογιάννη, μέσω του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αστρονόμων Φθιώτιδας (ΣΕΑΦ).

  Επανειλημμένα οι κάτοικοι και τα μέλη του Συλλόγου έχουν διαμαρτυρηθεί στα ΜΜΕ για την μη σωστή αντιμετώπιση του Ιδρύματος και των ίδιων από την πολιτεία και την υποβάθμιση της λειτουργίας του Αστεροσχολείου, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Προσωπικά προσπάθησα επανειλημμένως  να μιλήσω με τους ιθύνοντες, χωρίς όμως να λάβω καμία ανταπόκριση και δεχόμενη συμπεριφορά «απαξίωσης», γενικά και για το εν λόγω ίδρυμα. Παράλληλα αποφάσισα να στραφώ οπουδήποτε θα υπήρχε ενδιαφέρον, τουλάχιστον να με ακούσουν και να ενημερωθούν αρχικά για την ύπαρξη του πλανηταρίου και μετέπειτα για τις δυνατότητες ανάπτυξής του.

  Αποτελεί κέντρο καινοτόμου δράσης τόσο στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών, όσο και στην έρευνα και διάδοση της επιστήμης της Αστρονομίας . Το Κ.Α.Υ. τα προηγούμενα χρόνια είχε αναπτύξει αξιοσημείωτη δραστηριότητα με παρουσιάσεις σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, με διαλέξεις, ημερί-δες, συνέδρια και με παρατηρήσεις του έναστρου ουρανού, με ρυθμούς αυξανόμε-νους από χρόνο σε χρόνο, ενώ έχει συνδεθεί με το Ευγενίδειο Ίδρυμα της Αθήνας, από το οποίο  προμηθεύτηκε υλικό που χρησιμοποιεί στις παρουσιάσεις.

  Η ένταξη του Αστεροσχολείου της Υπάτης υπό την αιγίδα της UNESCO που προτεί-νω με την παρούσα επιστολή μου θα συμβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής και στην τουριστική ανάπτυξη, τόσο της Υπάτης όσο και όλου του νομού, αλλά ταυ-τόχρονα θα αποτελέσει αφορμή και μέσον για την διάδοση της επιστήμης της αστροφυσικής και της μελέτης του αστρικού συστήματος.

 Το εξαιρετικό πλανητάριο του Αστεροσχολείου Υπάτης μπορεί κάλλιστα να χρησι-μοποιείται για δράσεις και μελέτες που αφορούν τις φυσικές καταστροφές, την ατμόσφαιρα κ. α πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η UNESCO, καθώς επίσης και να αποτελέσει σημείο συνάντησης για την προβολή της έρευνας, εντάσσοντάς το στα σημεία δραστηριοποίησης του φορέα σας.

  Σας καλώ λοιπόν να ορίσετε έναν εκπρόσωπό σας να μεταβεί στην Υπάτη και να επισκεφτούμε ομού το χώρο του Αστεροσχολείου, ώστε να διαπιστώσετε «με τα μάτια σας» ότι αποτελεί πρότυπο ίδρυμα μελέτης αστροφυσικής, με ένα εξαιρετικό και μοναδικό πλανητάριο και να βεβαιωθείτε συμφωνώντας μαζί μου πως αξίζει να ενταχθεί υπό την αιγίδα τηςUNESCO.

  Σας παρακαλώ θερμά να εξετάσετε σοβαρά την πρότασή και αίτημά μου και να μου απαντήσετε το συντομότερο δυνατό, ώστε να προβώ σε νέες ενέργειες εωσό-του επιτύχω το καλύτερο για το Κακογιάννειο ίδρυμα και την Υπάτη.

Μετά τιμήςΒασιλική Δημητράντζου

Πολιτευτής ΑΝ.ΕΛ. Φθιώτιδος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου