Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Μια ευκαιρία παραπάνω για τους φοιτητές με σοβαρές παθήσεις προτείνει ο Συμεών Κεδίκογλου

  
Την αύξηση της περιόδου κανονικής φοίτησης ειδικά για φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις πρότεινε με σχετική τροπολογία στον υπουργό Παιδείας ο Συμεών Κεδίκογλου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής την προηγούμενη εβδομάδα.  

Ο υφιστάμενος νόμος ορίζει, προκειμένου να μην υπάρχουν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα αιώνιοι φοιτητές, ότι η φοίτηση πρέπει να διαρκεί «ν συν 2 έτη». Αν δηλαδή το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος διαρκεί τέσσερα χρόνια, οι φοιτητές έχουν άλλα δύο χρόνια περιθώριο για να πάρουν πτυχίο, άρα έξι χρόνια.

Η τροπολογία που προτείνει ο Συμεών Κεδίκογλου ορίζει το διπλάσιο του παραπάνω διαστήματος, δηλαδή «2ν», ειδικά για τους φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές συγκεκριμένες παθήσεις, για τους οποίος  ο νόμος ορίζει ότι εισάγονται στα πανεπιστήμια με ποσοστό 5%. Αντίστοιχα λοιπόν αν το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος που φοιτά ο πάσχων διαρκεί τέσσερα χρόνια, με την πρόταση του Συμεών Κεδίκογλου έχει περιθώριο οκτώ έτη για να ολοκληρώσει και να πάρει πτυχίο. 
  
Έχει προηγηθεί διάλογος του Συμεών Κεδίκογλου με σωματεία και γονείς αυτών των παιδιών, ο οποίος στη συνέχεια ετοίμασε και κατέθεσε την τροπολογία όσο ήταν ακόμα υφυπουργός Παιδείας, αλλά τότε δεν υπήρξε ο χρόνος.

Ο Συμεών Κεδίκογλου επανέφερε το θέμα στο νέο Υπουργό ζητώντας αυτή τη μικρή διευκόλυνση για αυτά τα παιδιά που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες λόγω της πάθησης ή της ασθένειάς τους. Σημείωσε μάλιστα ότι  με τη ρύθμιση αυτή «δείχνουμε την κοινωνική μας ευαισθησία χωρίς να διαταράσσουμε την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων και χωρίς να δημιουργούμε αιώνιους φοιτητές».

Ο Υπουργός Παιδείας κ. Λοβέρδος ζήτησε από τον κ. Κεδίκογλου να μην καταθέσει τώρα την τροπολογία αλλά να περιμένει μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη, όταν θα αντιμετωπιστεί συνολικά, όπως είπε, το θέμα χρόνου φοίτησης.

Ο κ. Κεδίκογλου, σεβόμενος το αίτημα του υπουργού, θα επανέλθει τότε και θα καταθέσει την εν λόγω τροπολογία.

Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

  
Τροπολογία

Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τους εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α’ 156), η περίοδος κανονικής φοίτησης ισούται με έως και το διπλάσιο του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής.»
  

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι, ειδικά για τους εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α’ 156) και δεδομένων των σοβαρών παθήσεων από τις οποίες η κατηγορία αυτή πάσχει, η περίοδος κανονικής φοίτησης ισούται με «2ν», δηλαδή με έως και το διπλάσιο του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής.

  
Τροποποιούμενη διάταξη

Η περίπτωση α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), που τροποποιείται με την προτεινόμενη τροπολογία, έχει ως εξής:

«α) Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό Πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.»

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου