Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ - ΜΕΤΡΟ 1.3 - Ε.Π. Αλιείας 2007-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Γνωστοποίηση δημοσίευσης πρόσκλησης για την Υποβολή αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια του Μέτρου:
1.3 Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων, του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013»

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση – Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Μέτρου 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013, Αριθμός Απόφασης 1240/14-08-2014, ΦΕΚ  2335/Β/29.08.2014, (ΑΔΑ:  ΩΙ4ΠΒ-ΤΩ), η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου, www.et.gr, στο σύστημα Διαύγεια, καθώς και στον ιστότοπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας  www.alieia.gr .


Η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας είναι η 31-10-2014, Η ημερομηνία αυτή δύναται να παραταθεί μετά από έκδοση σχετικής πράξης από τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Τμήματα Αλιείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου