Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Πρώτη χρονιά εφαρμογής του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή

Για πρώτη σχολική χρονιά φέτος τίθεται σε εφαρμογή το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

Με το Α.Δ.Υ.Μ., που αποτελεί πλέον το μόνο ιατρικό δικαιολογητικό που απαιτείται για την εγγραφή των μαθητών στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης επιμέρους πιστοποιητικών υγείας.


Η καθιέρωση του Α.Δ.Υ.Μ. συνεπάγεται την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας των μαθητών και παράλληλα την ελάφρυνση της ελληνικής οικογένειας στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ενώ ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τις οικογένειες που κατοικούν σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πρόσβαση σε μονάδες υγείας είναι δυσχερής.


Η θεσμοθέτηση του Α.Δ.Υ.Μ. υπήρξε πρωτοβουλία του βουλευτή Εύβοιας και τέως Υφυπουργού Παιδείας, Συμεών Κεδίκογλου


Τι ισχύει για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

1. Το Α.Δ.Υ.Μ. ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για δε το Νηπιαγωγείο ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησης των νηπίων σε αυτό.
 
2. Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα (i) ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού και (ii) στη έναρξη φοίτησης στη Δ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, στην Α΄ Τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ Τάξη του Λυκείου.
 
3. Το Α.Δ.Υ.Μ. δύναται να κατατεθεί στην οικεία σχολική μονάδα το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου των σχολικών ετών της προηγούμενης παραγράφου. 
 
4. Μετά τη λήξη ισχύος του Α.Δ.Υ.Μ., αυτό επιστρέφεται στον γονέα ή κηδεμόνα και αντικαθίσταται με το νέο, αντίστοιχο της περιόδου που απαιτείται η κατάθεση του. Σε περίπτωση μετεγγραφής του μαθητή/τριας το Α.Δ.Υ.Μ. εφόσον είναι σε ισχύ, συνοδεύει αυτόν στη νέα σχολική μονάδα.
 
5. Σε περιπτώσεις που μετά την κατάθεση του Α.Δ.Υ.Μ. επέρχεται μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να καταθέτουν άμεσα νέο, επικαιροποιημένο έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. στη σχολική μονάδα φοίτησης.
 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ: Για το σχολικό έτος 2014-15 είναι απαραίτητη η κατάθεση του με την έναρξη φοίτησης για τους μαθητές-τριες της Α' Τάξης Γυμνασίου και της Α΄Τάξης Λυκείου.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου