Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για χρέη προς το Δήμο Λαμιέων και στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ


Από το Δήμο Λαμιέων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4304/2014 που ψηφίστηκε από τη Βουλή δίνεται η δυνατότητα στους δημότες να ρυθμίσουν σε δόσεις, με ιδιαίτερα ευνοϊκό τρόπο, τις πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Δήμους.

Στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση εντάσσονται παλαιές και νέες οφειλές που βεβαιώθηκαν και θα βεβαιωθούν έως και τις 30 Οκτωβρίου 2014. Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με αίτηση του οφειλέτη στο Δήμο, που μπορεί να κατατεθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από είκοσι τέσσερις (24) έως εκατό (100) ανάλογα με το ύψος του οφειλόμενου ποσού, ενώ είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες δόσεις, αν το επιθυμεί ο οφειλέτης. Επισημαίνεται ότι το οφειλόμενο ποσό θα απαλλάσσεται πλήρως από πρόστιμα και προσαυξήσεις αν εξοφληθεί εφάπαξ.


Για πληροφορίες που αφορούν οφειλές προς το Δήμο Λαμιέων, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22313-51080 και 22313-51062.

Με τον ίδιο νόμο εντάσσονται  σε ρύθμιση και οι οφειλές των πολιτών προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30.9.2014. Ο αριθμός των δόσεων, όπως και το ποσοστό απαλλαγής από τις προσαυξήσεις, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής παρέχεται απαλλαγή κατά εκατό τοις εκατό (100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Οι αιτήσεις των πολιτών για ρύθμιση των οφειλών τους προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κατατίθενται έως τις 14-11-2014.

Για πληροφορίες που αφορούν οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. οι πολίτες μπορούν, από τη Δευτέρα (3-11-2014), να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22310-32950 και 22310-32951.


Ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σε δήλωση του προς τα Μέσα Ενημέρωσης επισήμανε πως «οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι οι ευνοϊκότερες όσων έχουν γίνει μέχρι σήμερα και η ένταξη των οφειλετών σ’ αυτές τους δίνει τη δυνατότητα να είναι φορολογικά και δημοτικά ενήμεροι. Προτρέπουμε τους πολίτες, που οι οφειλές τους έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, να ενταχθούν στη ρύθμιση προκειμένου να τύχουν της ευνοϊκής αυτής μεταχείρισης.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου