Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

             
                               
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ


Λιβαδειά, 3 Απριλίου 2015


Το Γραφείο Υποστήριξης της Απασχόλησης του Δήμου Λεβαδέων  ενημερώνει ότι  ανακοινώθηκε  το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε δήμους της χώρας.
Σύμφωνα με αυτό, 32.433 άνεργοι θα προσληφθούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα 5 μηνών. Οι αιτήσεις ξεκινούν τη Μ. Δευτέρα στις 6 Απριλίου και ώρα 10η πρωινή ενώ η καταληκτική ημερομηνία είναι η 12μ.μ. στις 27η Απριλίου.
Στο Δήμο Λεβαδέων αντιστοιχούν 76 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων:Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης  για το 2015 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε, τουλάχιστον, μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
- Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
- Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
- Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
- Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης
- Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
Οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου προγράμματος συγκριτικά με παλαιότερα είναι ότι:
·          Δίνεται το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων προς τον ΟΑΕΔ και εκείνοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που είχαν συμμετάσχει και σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Όμως όσοι επιλεγούν, αποκλείονται από τη διαδικασία κατάταξης σε πίνακες κατάταξης ανέργων επόμενων δημόσιων προσκλήσεων.
·         Ειδικά για τους άνδρες υποψηφίους, δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, τότε  σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως.
·         Ειδική αναφορά γίνεται στους ανέργους πτυχιούχους, που έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής αιτήσεων, αλλά πρέπει να δηλώσουν μόνο μία ειδικότητα, που να είναι σύμφωνη με τα τυπικά τους προσόντα.       Έγιναν αλλαγές στις εισοδηματικές κατηγορίες δικαιούχων.
Επισημαίνουμε ότι:

Μετά την ανάρτηση του οριστικού πίνακα, εντός 30 ημερών, πρέπει οι ωφελούμενοι να εμφανιστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες, ακόμα και εάν δεν ενημερωθούν από τον ΟΑΕΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου