Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Ανακοίνωση για την εγγραφή στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Λεβαδέων

  
Ο  Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει  ότι  ξεκινούν  οι  εγγραφές  και οι επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Λιβαδειάς από  20 Μαΐου   έως   20  Ιουνίου  2015.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Εργαζόμενη  μητέρα 
2. Ηλικία  παιδιού:  
α)  από  ενός (1) έτους  έως  2,5  ετών  προκειμένου  να  εγγραφεί σε βρεφικό  τμήμα  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  και  
β)  από  2,5 ετών μέχρι της εγγραφής του στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο προκειμένου να εγγραφεί σε ΠΑΙΔΙΚΟ ή ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ.

     
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Αίτηση 
2. Πιστοποιητικό  γέννησης  του  παιδιού. 
3. Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης. 
4. Βεβαίωση  γιατρού  για την  καλή  σωματική  και  πνευματική  υγεία  του  παιδιού. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΝΤΥΠΟ). 
5. Βεβαίωση  εργοδότη  ότι  και  οι  δύο  γονείς  εργάζονται.  
6. Απαιτείται, αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ για ελεύθερους επαγγελματίες αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση των στοιχείων μητρώου της επιχείρησης. 
7. Αντίγραφο  της  δήλωσης  φορολογίας  εισοδήματος και εκκαθαριστικό οικ. έτους  2015. 
8. Για  την  εγγραφή  παιδιών  αλλοδαπών  γονέων  εκτός  των προηγουμένων  δικαιολογητικών, απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  και η  άδεια  νόμιμης παραμονής  στη  χώρα μας,  όπως  αυτή  αποδεικνύεται από  τις  ισχύουσες  κάθε  φορά  διατάξεις.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
Όλα  τα  παραπάνω  εκτός  από  το  πιστοποιητικό  γέννησης  του  παιδιού.
Τηλέφωνα  επικοινωνίας και διευθύνσεις: 
Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,Αναλήψεως 20,     
τηλ.:22610-29630 
Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Αχιλλέως 16,    
τηλ.:22610-20250 
Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Λιάκουρας,         
τηλ.:22610-24162 
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Μ. Ασίας 2,      
τηλ.:22610-24827 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, Άγιος Γεώργιος,   
τηλ.:22610-43066
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ, Κυριάκι, τηλ.:22670-51060

ΠΡΟΣΟΧΗ
 
Έντυπα αιτήσεων θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς. Οι αιτήσεις για όλους τους Σταθμούς θα υποβληθούν στον Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Μ. Ασίας 2).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου