Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Κύρτσος: Αναγκαία η ανάπτυξη ευρωπαϊκής πολιτικής στην αμυντική βιομηχανία

  
Υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ, η Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των εξελίξεων στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές επί των ικανοτήτων ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη.

Εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι ο ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. Γ. Κύρτσος, ο οποίος πέτυχε τη διαμόρφωση και την υιοθέτηση 14 συμβιβαστικών τροπολογιών επί του αρχικού κειμένου.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Κύρτσος, η Έκθεση κάνει αναφορά στις περικοπές του προϋπολογισμού στον τομέα της άμυνας στα περισσότερα κράτη μέλη λόγω της κρίσης. Εκφράζεται, επίσης, η άποψη ότι η έλλειψη συντονισμού στον τομέα των προμηθειών στέκεται εμπόδιο στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που θα μπορούσε να επιφέρει ο συντονισμός των αμυντικών πολιτικών και η κοινή χρήση και ο επιμερισμός των οπλικών συστημάτων για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Ο κ. Κύρτσος, με τις τροπολογίες του, αναδεικνύει την ανάγκη να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή αγορά αμυντικού εξοπλισμού και να σημειωθεί πρόοδος στην ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Βάσης Αμυντικής Τεχνολογίας (ΕΒΑΤ), ενώ υπενθυμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των διαδικασιών σχεδιασμού της εθνικής άμυνας. Υπενθυμίζεται δε, ότι στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, του COSME και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, οι αμυντικές βιομηχανίες, και ιδίως οι ΜΜΕ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ για προϊόντα διπλής -στρατιωτικής και πολιτικής- χρήσης και άλλα έργα ενώ, ταυτόχρονα, ζητεί από τα κράτη μέλη να συνδράμουν τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), προκειμένου να αξιοποιήσουν κατάλληλα τις ευκαιρίες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για έργα που σχετίζονται με την άμυνα.

Τέλος, η Έκθεση καλεί το προσεχές Συμβούλιο του Ιουνίου του 2015 να διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη με συγκεκριμένες ενέργειες για την ουσιαστική θέση σε εφαρμογή της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και τη βελτίωση των εξελίξεων στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου