Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

Πληθώρα καταγγελιών στο ΕΣΡ για παραβίαση…για παραβίαση της εκλογικής νοµοθεσίας από τα ΜΜΕ


Το ΕΣΡ έγινε αποδέκτης πληθώρας καταγγελιών εκ µέρους πολιτών για παραβίαση της εκλογικής νοµοθεσίας από τα ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης καθ΄ όλη την εβδοµάδα προ της διεξαγωγής του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015. 

Από τις 29 Ιουνίου 2015 το ΕΣΡ είχε απευθύνει µε ∆ελτίο Τύπου στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς της χώρας σύσταση για την τήρηση της ισοµέρειας, της αντικειµενικότητας και της συµµόρφωσής τους µε τους κανόνες της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας στη µετάδοση κάθε ειδήσεως σχετικά µε το δηµοψήφισµα.

Την 1η Ιουλίου 2015 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης µε ∆ελτίο Τύπου εφιστούσε την προσοχή των υπευθύνων των ειδησεογραφικών εκποµπών των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών της χώρας ως προς την τήρηση της παραγράφου 8 της ΚΥΑ 10930/29.06.2015 που αφορά στην ισοµερή µετάδοση των απόψεων του ΝΑΙ και του ΟΧΙ.  
  
Στις 3 Ιουλίου 2015 το ΕΣΡ εξέδωσε την υπ’ αριθ. 2/03.07.2015 Πράξη του σύµφωνα µε την οποία υποδείκνυε σε όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς της χώρας «κατά την διάρκεια της προ του δηµοψηφίσµατος ηµέρας, καθώς και κατά την ηµέρα διεξαγωγής του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 και µέχρι τις 19:00 να µην µεταδίδουν διαφηµιστικά µηνύµατα και συγκεντρώσεις ή άλλες εκδηλώσεις των Επιτροπών Υποστήριξης ή των κοµµάτων µε εξαίρεση τις δηλώσεις των επικεφαλής των Επιτροπών Υποστήριξης και των αρχηγών κοµµάτων που γίνονται κατά την διάρκεια της δηµοψηφισµατικής διαδικασίας.

Κατά τον ίδιο χρόνο δεν επιτρέπεται η µετάδοση δηµοσκοπήσεων και η διοργάνωση συζητήσεων µε προδηµοψηφισµατικό περιεχόµενο». 

Την ίδια ηµέρα το ΕΣΡ απέστειλε έγγραφο στους τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής εµβέλειας µε το οποίο τους ζήτησε α) να αποστείλουν το 24ώρο πρόγραµµα τους από την ∆ευτέρα 29 Ιουνίου έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015, και β) να συµπληρώσουν και να προσκοµίσουν στο ΕΣΡ έντυπο µε τα στοιχεία παρουσίασης (εµφανίσεις εκπροσώπων του ΝΑΙ και του ΟΧΙ) της προδηµοψηφισµατικής δραστηριότητας των Επιτροπών Υποστήριξης ή των κοµµάτων ή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζουν το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ. 

Ήδη από τις 2 Ιουλίου 2015 το ΕΣΡ προχωρεί αυτεπαγγέλτως και κατόπιν των καταγγελιών σε έλεγχο όλων των στοιχείων για παραβάσεις, προκειµένου να προβεί στη λήψη αποφάσεων επ’ αυτών σύµφωνα με το νόμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου