Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Ο Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας συνεχίζει την υλοποίηση του Περιφερειακού σχεδιασμού


Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιουλίου 2015, στην Χαλκίδα συνάντηση για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα Τοπικά σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων των Δήμων και το κλείσιμο των ενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). 
   
Στην συνάντηση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Αποβλήτων κ. Ευάγγελος Καπετάνιος, ο Περιφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, οι Δήμαρχοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και υπηρεσιακοί παράγοντες των συναρμόδιων Υπουργείων και των Φο.Δ.Σ.Α. 
     
Στην συνάντηση διαπιστώθηκε η πολύ καλή πορεία του σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αφού με ομόφωνες αποφάσεις τόσο του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α όσο και των Δήμων έχουν δρομολογηθεί τα παρακάτω : 
- Αναθεώρηση – Επικαιροποίηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία (Οδηγία ΕΚ/98/2008 & Ν. 4042/2012).  
- Εκπόνηση Τοπικών σχεδίων δράσης των Δήμων της Περιφέρειάς μας. 
- Συγχώνευση όσων Φο.Δ.Σ.Α το επιθυμούν στον Περιφερειακό.  
- Κλείσιμο των ενεργών ΧΑΔΑ. 
Οι προαναφερόμενοι 4 άξονες έχουν πλήρως δρομολογηθεί και υλοποιούνται ως εξής: 

Η αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α προχωρά, με συμμετοχή του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α, την παροχή στοιχείων και ενσωμάτωσης των υπολειπόμενων έργων στην Περιφέρεια. 

Η εκπόνηση των Τοπικών σχεδίων δράσης έχει ολοκληρωθεί από το σύνολο των Δήμων και έχουν επίσης προωθηθεί στους μελετητές, που επιμελούνται της αναθεώρησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

Είμαστε η μόνη Περιφέρεια Πανελλαδικά, η οποία πριν την δημοσιοποίηση του νέου ΕΣΔΑ, προχωρήσαμε στην σύνταξη Τοπικών σχεδίων δράσης. 

Τα Τοπικά σχέδια, τα οποία είχαν συνταχθεί από τις αρχές του 2015, θα προσαρμοστούν στα δεδομένα του νέου ΕΣΔΑ, όσον αφορά τους ποσοτικούς στόχους που τίθενται. 

Η συγχώνευση, όσων Τοπικών Φο.Δ.Σ.Α το επιθυμούν, προχωρά και από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 θα αναλάβει ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α την λειτουργία των έργων των συγχωνευμένων Φο.Δ.Σ.Α. 2 Σημειώνεται ότι λόγω των διαφορετικών μορφών Φο.Δ.Σ.Α (Σύνδεσμοι & Ανώνυμες Εταιρείες των Ο.Τ.Α), που υπήρχαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της Περιφέρειας, σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012, με συντριπτική πλειοψηφία αποφασίσθηκε η μετατροπή του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α από Σύνδεσμο σε Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α. 

Σχετικά με το κλείσιμο των ενεργών ΧΑΔΑ, έκλεισαν οι ΧΑΔΑ των Δήμων Καρπενησίου, Αγράφων, Αμφίκλειας – Ελάτειας, Δελφών με την μεταφορά των απορριμμάτων τους στον ΧΥΤΑ Λαμίας καθώς και ο ΧΑΔΑ Δήμου Λοκρών με την μεταφορά των απορριμμάτων του στον ΧΥΤΑ Θήβας. (σχετικές ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 54658/ 4266 ΦΕΚ 3242/3.12.2014 & Αριθμ. 2059/83899/ ΦΕΚ 1121/12.6.2015.) 

Παραμένουν ακόμη 3 ενεργοί ΧΑΔΑ στην Νότια Εύβοια, οι οποίοι θα μπορούσαν να κλείσουν το αμέσως επόμενο διάστημα, εάν συνεχίζονταν οι εργασίες κατασκευής του νέου κυττάρου του ΧΥΤΑ Χαλκίδας, οι οποίες ανεστάλησαν λόγω της διακοπής χρηματοδότησης. 

Τονίσθηκε επίσης η σημασία ολοκλήρωσης και ομαλής χρηματοδότησης των 2 μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη (ΜΕΑ Φωκίδας, με υπογεγραμμένη σύμβαση με τον ανάδοχο και ΜΕΑ Θήβας, όπου ολοκληρώνονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή αναδόχου το αμέσως προσεχές διάστημα). 
     
Τέλος ζητήθηκε από την Πολιτεία η ανταπόκριση σε μια σειρά ζητημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους Δήμους και που είναι. 

- Χρηματοδότηση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και που είναι άμεσα συνδεδεμένα με το κλείσιμο των ΧΑΔΑ. (επέκταση ΧΥΤΑ Χαλκίδας, Λαμίας κ.α) 
- Χρηματοδότηση της μεταφοράς των απορριμμάτων, για τους Δήμους που κλείνουν ενεργούς ΧΑΔΑ και μεταφέρουν, σύμφωνα με αποφάσεις της Πολιτείας (ΚΥΑ), τα απορρίμματα σε άλλους ΧΥΤΑ.  
- Ένταξη των υπολειπόμενων έργων με δημόσια χρηματοδότηση. (επαναλαμβάνουμε την πάγια και ομόφωνη θέση όλων των Δήμων της Περιφέρειάς μας για δημόσια χρηματοδότηση και όχι ΣΔΙΤ, όπως εξάλλου έχουμε δρομολογήσει με τα 2 έργα Θήβας & Φωκίδας)  
- Άμεση χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κατάστασης στον ΧΥΤΑ Λαμίας και ιδιαίτερα της ενδιάμεσης λύσης, μέχρι της κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων (ΜΕΑ & ΧΥΤΥ), λόγω του τεράστιου όγκου των απορριμμάτων τα οποία με τις ΚΥΑ μεταφέρονται στην περιοχή, σε έναν χώρο ο οποίος δεν πληροί τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. 

Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α θα συνεχίσει την υλοποίηση του Περιφερειακού σχεδιασμού, όπως αυτός συμφωνήθηκε από το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειάς μας, διεκδικώντας από την πολιτεία τους απαιτούμενους πόρους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου