Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Η ομιλία του Απ. Καραναστάση στις Προγραμματικές ΔηλώσειςΚύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Είμαστε στην έναρξη νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Δεν κομίζω, προφα-νώς, γλαύκα εις Αθήνας, λέγοντας ότι το κλίμα των ημερών, εύλογα, κυριαρχείται από τα μείζονα θέματα της εφαρμογής της συμφωνίας με τους δανειστές μας, της ελάφρυνσης των ασθενέστερων τάξεων με ισοδύναμα μέτρα και της αναδιάρθρωσης – απομείωσης του χρέους.
Θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτά και με τα, κατά τη γνώμη μου, βασικά σημεία της κεντρικής διακυβέρνησης. Ουδείς αμφισβητεί το γεγονός ότι η χώρα, από κακή διαχείριση και εσφαλμένες επιλογές και πρακτικές του παρελθόντος, βρέθηκε σε δεινή οικονομική κατάσταση. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι, από κακούς χειρισμούς των κυβερνήσεων 2009 - 2014, οι όροι που μας τέθηκαν και αποδεχθήκαμε ως προϋπόθεση για την λήψη βοήθειας, όπως π.χ. η σκληρή λιτότητα, ήταν δυσβάστακτοι, λεόντιοι θα έλεγα, και οδήγησαν την χώρα, πέρα από την οικονομική, σε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση. Το βέβαιο είναι ότι, μετά την διαπραγμάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και κυβερνήσεις κρατών της ΟΝΕ, παραδέχονται ότι η λύση που επιλέχθηκε τότε για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης ήταν λανθασμένη. Οι περισσότεροι πλέον συμφωνούν ότι το χρέος της χώρας δεν είναι βιώσιμο.
Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε με όλες της τις δυνάμεις και πέτυχε μια νέα συμφωνία, που προβλέπει ρητά την διαπραγμά-τευση για την αναδιάρθρωση του χρέους, αφήνει δε τη δυνατότητα στην οικονομία μας, με κατάλληλους χειρισμούς και με τη λήψη σωστών ισοδύ-ναμων μέτρων, να ανορθωθεί. Είναι η συμφωνία του Αυγούστου, που ψήφισαν ασμένως και τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης και που τώρα την αποκη-ρύσσουν,αποκαλώντας τη, μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πειράζει, ξέρουμε ότι είναι συνηθισμένοι να μην τηρούν τις υπογραφές τους. Αυτό έγινε και το δεύτερο εξάμηνο του 2014, όπου, μη τηρώντας αυτά τα οποία οι ίδιοι συμφώνησαν, άφησαν τη χώρα χωρίς χρηματοδότηση, προσβλέποντας στις εκλογές και την – όπως πίστευαν – αριστερή παρένθεση, σχέδιο όμως που δεν τους βγήκε.
Εμείς θα τηρήσουμε τη συμφωνία που υπογράψαμε, παίρνοντας όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.
Στόχος της νέας διακυβέρνησης, με άξονα τον ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη.
Πρώτο μας μέλημα θα πρέπει να είναι η αναδιάρθρωση του κράτους. Δεκαετίες στρεβλώσεων και αγκυλώσεων, πελατειακές σχέσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων, αναξιοκρατία, δυστοκία στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, δημιούργησαν μιαγραφειοκρατικά δομημένη και λειτουργούσα δημόσια διοίκηση που αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη και βασανίζει τον πολίτη σε κάθε επαφή του μαζί της. Σήμερα χρειαζόμαστε σύγχρονη και ευέλικτη δημόσια διοίκηση, που θα δίνει πρακτικές λύσεις, με ταχύτητα, ευελιξία και ευρύτητα πνεύματος στα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Πρέπει επιτέλους να δημιουργήσουμε και να παγιώσουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, που θα λειτουργεί εύρυθμα και όχι ανάλογα με της επιθυμίες των λειτουργών του και θα υποστηρίζει το δημόσιο συμφέρον, εξυπηρετώντας τον πολίτη, χωρίς να τον ταλαιπωρεί.
Θα μπορέσουμε, στη συνέχεια, να ξαναδούμε το θέμα της δημόσιας κοινω-νικής ασφάλειας και του δημόσιου συστήματος υγείας. Τα ασφαλιστικά ταμεία θα γίνουν πραγματικό στήριγμα των εργαζομένων και των απόμαχων της εργασίας, όπως συμβαίνει σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο και τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα θα στηριχθούν, ώστε να ανταποκρίνονται στον ρόλο που επιβάλει η κοινωνική δικαιοσύνη, η σύγχρονη επιστήμη και ο πολιτισμός.
Η δημόσια παιδεία, βασικό γεννεσιουργό συστατικό του πολιτισμού και στη-ριγμα της κοινωνίας θα αντιμετωπισθεί μέσα από το πλέγμα αφενός του δικαιώ-ματος του πολίτη στη μόρφωση και αφ’ ετέρου του δικαιώματος της κοινωνίας, που με το υστέρημά της στηρίζει το δημόσιο σύστημα παιδείας, στην παραγωγή στελεχών επιστημονικά και τεχνικά καταρτισμένων σε τομείς που προ-άγουν τον πολιτισμό, την παραγωγή, την οικονομία και γενικά όλα τα σύγχρονα θε-μέλια του κράτους και της κοινωνίας.
Συναφές είναι και το θέμα της στήριξης της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, που κάθε τόσο εξαγγέλλεται αλλά, εν πολλοίς, λόγω της γραφει-οκρατίας της δημόσιας διοίκησης, παραμένει κενό γράμμα. Και ας έχουμε νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες σοβαρά καταρτισμένους, με ανοιχτά μυαλά, που βλέπουν στο μέλλον, όταν οι κρατικές δομές μας είναι σταθερά προσανατολισμένες στο παρελθόν. Ολους αυτούς τους στέλνουμε μαζικά στο εξωτερικό. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Η στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας είναι βασικό όπλο ανάπτυξης της χώρας.
Η χώρα, κατά το παρελθόν, γνώρισε μέρες ευημερίας με την αγροτοκτηνοτρο-φική παραγωγή της. Κακές πρακτικές και ανύπαρκτος σχεδιασμός, οδήγησαν αυτή την παραγωγή σε μαρασμό. Πρέπει, με ενίσχυση των υλικοτεχνικών υποδομών και της επιστημονικής στήριξης των παραγωγών, να τους ωθήσουμε στην καθετοποίηση της παραγωγής τους, μέχρι τελικού προϊόντος και στην διευ-κόλυνση των εξαγωγών.
Κρίσιμος είναι, τέλος, και ο τομέας των υποδομών, χωρίς τις οποίες ανάπτυξη δεν θα υπάρξει. Το σύστημα παραγωγής έργων και προγραμματισμού των υποδομών ήταν προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση συμφερόντων, που με αδιαφάνεια ανατροφοδοτούσαν μια στενή ολιγαρχία του παλαιοκομματικού πολιτικού συστήματος. Παράλληλα, το σύστημα αυτό ήταν επικεντρωμένο στο δίπολο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, αποξενώνοντας την περιφέρεια και το δυναμικό της από τις παραγωγικές  δραστηριότητες. Χρειαζόμαστε ένα νέο καθεστώς στα δημόσια και τα ιδιωτικά έργα, που πρέπει να γίνονται μέσα από σωστές, σύγχρονες μελέτες, με σαφείς προϋπολογισμούς. Πρέπει να βρούμε ένα νέο, σωστό τρόπο ανάδειξης αναδόχων, μέσα από ένα αξιοκρατικό και αδιάβλητο σύστημα, που θα δίνει ευκαιρίες και σε νέους ανθρώπους αλλά και σε καινούργια σχήματα να συμμετέχουν στις διαδικασίες. Μέσα από ένα επικαιροποιημένο σχέδιο παραγωγικής ανάπτυξης, πρέπει να στοχευθούν οι υποδομές που θα στηριχθούν κατά προτεραιότητα, με γνώμονα την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. Προφανώς, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, τα ενεργειακά και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων θα έχουν κεντρική θέση στο νέο αυτό σχέδιο. Και μιλώντας για μεταφορές, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το μείζον θέμα τις οδικής ασφάλειας. Θέμα που παραπέμπει τόσο στην ποιότητα των υποδομών και στο κόστος των μετακινήσεων (καύσιμα, διόδια – συμβάσεις παραχώρησης), όσο και στην καλλιέργεια της σχετικής κουλτούρας, με τη δημιουργία πολιτών καταρτισμένων και υπεύθυνων. Μια διαδικασία που πρέπει να αρχίσει από τα σχολεία.
Πριν κλείσω, θα ήθελα να σταθώ, επιγραμματικά, σε ορισμένα θέματα που αφορούν στην περιφέρειά μου, τον Ν. Φθιώτιδας, αλλά έχουν την προβολή τους στο σύνολο της χώρας.
Μέγιστο θέμα για μας αποτελούν τα μεγάλα έργα (ΠΑΘΕ, Ε65, σιδηρόδρο-μος) που εξαπλώνονται σχεδόν στο σύνολο του νομού. Είναι επιτακτική ανάγκη να ξαναδούμε τις συμβάσεις παραχώρησης όσων έργων διέπονται από τέτοιες, όπως έχει δεσμευτεί ο αρμόδιος Υπουργός, ώστε να μπορούν όλοι να χρησιμοποιούν τον σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο και – βέβαια – να επισπευσθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των έργων. Ιδιαίτερα για ΠΑΘΕ και σιδηρόδρομο πρέπει να πούμε ότι είναι ντροπή να μένουν ημιτελή, έχοντας ξεκινήσει πριν 30 χρόνια.
Πρέπει επίσης να ξαναδούμε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα 2014 – 2020, το γνωστό ΕΣΠΑ ΙΙ. Είμαστε στο 2015 και το πρόγραμμα, παρ’ ότι εμπροσθοβαρές, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Με τέτοιες καθυστερήσεις όμως, ανάπτυξη δεν θα έχουμε. Βέβαια, μετά την συμφωνία με τους εταίρους, προβλέπεται η άμεση εκκίνησή του, σημειώνω όμως ότι πρέπει κυριολεκτικά να τρέξουμε. Και στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσω ότι το πρόγραμμα πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί το 2016, ώστε να αντιμετωπισθούν διάφορες σημαντικές στρεβλώσεις του, ιδιαίτερα για την Στερεά Ελλάδα.
Άλλο σημαντικό θέμα για την περιοχή μου είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει για ιαματικό και ιστορικό τουρισμό. Ο Ν. Φθιώτιδας έχει, ίσως, την μεγαλύτερη συγκέντρωση ιαματικών πηγών στην Ευρώπη. Τα Καμένα Βούρλα, τις Θερμοπύλες, τα Λουτρά Υπάτης, το Πλατύστομο. Εξ άλλου, Γοργοπόταμος και Αλαμάνα είναι σήμερα απλές αναφορές στον χάρτη της Φθιώτιδας.Το μεγαλύτερο ιστορικό brandname παγκοσμίως, οι Θερμοπύλες, μένει τουριστικά ανεκμετάλλευτο. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο του-ριστικής αξιοποίησης μιας περιοχής, που, μέσα σε λίγα χιλιόμετρα, γεφυρώ-νει 2500 χρόνια ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας. Θα πρέπει να είναι πρώτιστο μέλημα της κυβέρνησης η δημιουργία, υποστήριξη και ενίσχυση των σχετικών υποδομών
Περνώντας στον τομέα της βιομηχανίας στην περιοχή μου, θα πρέπει, ασφαλώς, να αναφερθώ στη ΛΑΡΚΟ. Μια εξορυκτική μονάδα με δικά της μεταλλεία, που δίνει δουλειά στην ευρύτερη περιοχή και συνεισφέρει, μέσω της εξαγωγικής διαδικασίας στον δημόσιο πλούτο. Μια επιχείρηση εθνικής σημασίας που πρέπει να μείνει υπό δημόσιο έλεγχο.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι διερμηνεύω τα αισθήματα των περισσοτέρων από σας, ανεξαρτήτως κομμάτων, θυμίζοντας σε όλους ότι «Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα». Η Αθήνα συγκεντρώνει τον μισό πληθυσμό της Ελλάδας. Εμείς όμως, η επαρχία, είμαστε το άλλο μισό του φεγγαριού και μας αρέσει, αρκεί να μην είμαστε η μόνιμα σκοτεινή πλευρά του.
Κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι υπουργοί της κυβέρνησης, ξέρετε και ξέρουμε καλά, ότι πρέπει να τρέξουμε σε όλα τα θέματα, σε όλες τις πτυχές του κυβερνητικού έργου. Πρέπει η χώρα να κυβερνηθεί και είμαι βέβαιος ότι θα κυβερνηθεί σωστά.  
Εύχομαι καλή επιτυχία στην κυβέρνηση και καλή θητεία σε όλους μας.
Δείτε το βίντεο της ομιλίας
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου