Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Ημερίδα ολοκλήρωσης Προγράμματος ERASMUS+
Συνάντηση των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική αποστολή στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος «ERASMUS+» με τίτλο σχεδίου κινητικότητας: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων στελεχών και υπευθύνων ανθρώπινου δυναμικού Π.Μ.Ε. για την ενσωμάτωση και διαχείριση της καινοτομίας» πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 & ώρα 19:00. 
  
Η εκπαιδευτική αποστολή πραγματοποιήθηκε σε 2 ροές στις πόλεις Μπολόνια και Φερράρα κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο αντίστοιχα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κινητικότητας αφορούσε τη στοχευμένη τοποθέτηση στελεχών και υπευθύνων ανθρώπινου δυναμικού σε φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις της Ιταλίας, όπου σχεδιάζονται, αναπτύσσονται ή εφαρμόζονται διάφορα είδη καινοτομίας.
   Βασικός σκοπός και στόχος του σχεδίου ήταν η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων και η ανάπτυξη νέων προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν τις διαδικασίες ενσωμάτωσης της καινοτομίας.
    
Στην ειδική ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με το υλοποιηθέν σχέδιο κινητικότητας, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στη διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά την παραμονή τους, την εκπαίδευση και την τοποθέτηση σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις & οργανισμούς αλλά και στην εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου