Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΑΝΙΚΑΣ ΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

  
  
      
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΤΡΙΕΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2015-2018 Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΔΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 82% ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.

Ο ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΕΛΕΙΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003.
΄΄ ΕΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ   
ΝΟΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΒΟΙΩΤΙΑΣ – Ν.Α.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΄΄

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 85 / 2003  ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α.Μ.  53  / 2003 ΒΙΒΛΙΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Δ/νση : Χαλκίδα , Οδός : Κ. Καραμανλή   - 1 -  , Τ.Κ. 341 00
Τηλ : 2221 0 28888 , FAX : 2221 0 88888  
                                                                                                                                         Χαλκίδα  14 – 12 – 2015
Θέμα:  « Αποτελέσματα εκλογών για την τριετία 2015-2018 στην Ένωση Προσωπικού Λιμενικού  Σώματος Ν. Ευβοίας – Βοιωτίας – Ν.Α.  Φθιώτιδας» 
                  
Σας  γνωρίζουμε ότι την 10-12-2015 στην Χαλκίδα πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή Οργάνων Διοίκησης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ν. Ευβοίας-Βοιωτίας-ΝΑ Φθιώτιδας, αντιπροσώπων για την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή για την Τριετία  2015 – 2018.

Τα  αποτελέσματα έχουν ως  εξής :
Εγγεγραμμένα  Μέλη : - 233-
Ψήφισαν : - 193-
Ποσοστό Συμμετοχής 83 %
Έγκυρα : - 193 -
Άκυρα : - 0 -
    
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Υποψηφίων Σύνολο  Ψήφων
1. ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος  του Γεωργίου (157)
2. ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος   του Νικολάου (104)
3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γεώργιος  του Ευαγγέλου (92)
4. ΚΑΡΒΕΛΑΣ Παναγιώτης  του Ανδρέα (81)
5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σοφία  του Παναγιώτη (67)
6. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Γεώργιος  του Ιωάννη (65)
7. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Γεώργιος   του Ευάγγελου (65)
8. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Νεκτάριος   του Γεωργίου (64)
9. ΤΣΑΚΝΗΣ Αθανάσιος  του Χρήστου (57)
10. ΚΑΠΕΛΛΟΣ Ιωάννης   του Ιωάννη (52)
11. ΚΟΥΚΙΑΣ Νικόλαος  του Ζανή (44)
12. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Λεωνίδας   του Κωνσταντίνου (43)
13. ΝΑΚΟΥ Κωνσταντίνος   του Σπυρίδωνα (42)
14. ΛΑΜΠΡΟΥ Αντώνιος  του Δημητρίου (37)
15. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Χρήστος   του Πολυχρόνη (34)
16. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αλέξανδρος  του Δημητρίου (26)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται κατά σειρά εκλογής : 
1. ΔΑΝΙΚΑΣ  Σωτήριος του Γεωργίου 
2. ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος του Νικολάου 
3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γεώργιος  του Ευαγγέλου 
4. ΚΑΡΒΕΛΑΣ Παναγιώτης   του Ανδρέα 
5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σοφία  του Παναγιώτη 
6. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Γεώργιος  του Ιωάννη 
7. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Γεώργιος   του Ευάγγελου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Νεκτάριος   του Γεωργίου 
2. ΤΣΑΚΝΗΣ Αθανάσιος  του Χρήστου 
3. ΚΑΠΕΛΛΟΣ Ιωάννης   του Ιωάννη
4. ΚΟΥΚΙΑΣ Νικόλαος  του Ζανή 
5. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Λεωνίδας   του Κωνσταντίνου
6. ΝΑΚΟΥ Κωνσταντίνος   του Σπυρίδωνα 
7. ΛΑΜΠΡΟΥ Αντώνιος  του Δημητρίου

ΓΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ   Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
Α/Α Ονοματεπώνυμο Υποψηφίων Σύνολο  Ψήφων
1. ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος  του Γεωργίου (154)
2. ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος   του Νικολάου (104)
3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γεώργιος  του Ευαγγέλου (85)
4. ΚΑΡΒΕΛΑΣ Παναγιώτης  του Ανδρέα (78)
5. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Γεώργιος  του Ιωάννη (66)
6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Νεκτάριος   του Γεωργίου (65)
7. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Γεώργιος   του Ευάγγελου (64)
8. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σοφία  του Παναγιώτη (62)
9. ΤΣΑΚΝΗΣ Αθανάσιος  του Χρήστου (54)
10. ΚΑΠΕΛΛΟΣ Ιωάννης   του Ιωάννη (50)
11. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Λεωνίδας   του Κωνσταντίνου (46)
12. ΚΟΥΚΙΑΣ Νικόλαος  του Ζανή (45)
13. ΝΑΚΟΥ Κωνσταντίνος   του Σπυρίδωνα  (43) 
14. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Χρήστος   του Πολυχρόνη  (35)
15. ΛΑΜΠΡΟΥ Αντώνιος  του Δημητρίου (35)
16. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αλέξανδρος  του Δημητρίου (29)

Για Αντιπρόσωποι Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. εκλέγονται κατά σειρά  εκλογής
1. ΔΑΝΙΚΑΣ  Σωτήριος του Γεωργίου 
2. ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος του Νικολάου 
3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γεώργιος  του Ευαγγέλου 
4. ΚΑΡΒΕΛΑΣ Παναγιώτης   του Ανδρέα 
5. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Γεώργιος  του Ιωάννη 
6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Νεκτάριος  του Γεωργίου 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 
1. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Γεώργιος  του Ευάγγελου
2. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σοφία  του Παναγιώτη
3. ΤΣΑΚΝΗΣ Αθανάσιος  του Χρήστου
4. ΚΑΠΕΛΛΟΣ Ιωάννης  του Ιωάννη 
5. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Λεωνίδας  του Κωνσταντίνου 
6. ΚΟΥΚΙΑΣ Νικόλαος  του Ζανή 
7. ΝΑΚΟΥ Κωνσταντίνος  του Σπυρίδωνα 
8. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Χρήστος  του Πολυχρόνη

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Υποψηφίων Σύνολο Ψήφων
1. ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ Ιωάννης   του Λάμπρου (130)
2. ΑΜΠΑΤΖΗΣ Παναγιώτης   του Νικολάου (111)
3. ΜΑΛΙΑΡΗΣ Κωνσταντίνος  του Νικολάου (96)
Εκλέγονται όλοι κατά ανωτέρω σειρά  εκλογής. 

Στη συνέχεια, σήμερα 14 – 12 – 2015 στην Χαλκίδα συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο  της Ένωσής μας. όπως προέκυψε από τις εκλογές της 10-12-2015 . 

Η συγκρότηση του Δ.Σ.  μετά από ψηφοφορία όπως ορίζει το καταστατικό έχει  ως εξής : 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γεώργιος
ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ Παναγιώτης 
ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Γεώργιος 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΤΑΜΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Γεώργιος  
ΜΕΛΟΣ  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σοφία


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες του στο Προσωπικό του Λ.Σ. που υπηρετεί στις Υπηρεσίες της Ενώσεώς μας για την στήριξη και την μεγάλη συμμετοχή του στις θεσμικές διαδικασίες.

Ομοίως ευχαριστεί την Δικαστική Αντιπρόσωπο  Πρόεδρο Πρωτοδικών Χαλκίδας Κα ΦΛΕΤΟΥΡΗ Κωνσταντίνα και τα μέλη της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την συμμετοχή τους  και την βοήθειά τους . ΓΙΑ  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο Γ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΔΑΝΙΚΑΣ  Σωτήριος                    ΚΑΡΒΕΛΑΣ Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου