Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Σκάνδαλο με υπάλληλο του Νοσοκομείου Χαλκίδας;
Ένα σοβαρό θέμα που τείνει να πάρει διαστάσεις σκανδάλου συζητιέται τελευταία στην τοπική κοινωνία της Χαλκίδας. 

Ένα έγγραφο που κυκλοφόρησε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ προκάλεσε την κοινή γνώμη, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά για το θέμα.

Συγκεκριμένα το το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Χαλκίδας-Γ.Ν.Κ.Υ.Καρύστου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης αποφάσισε την επιβολή του μέτρου της αναστολής άσκησης των καθηκόντων υπαλλήλου που εργάζεται στο Οικονομικό Τμήμα (Μισθοδοσίας) του Νοσοκομείου Χαλκίδας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα ήρθε στην επιφάνεια από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όταν έγινε αντιληπτό ότι ο εν λόγω υπάλληλος συνέχιζε να εξασφαλίζει παρανόμως την μισθοδοσία άλλου, ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί περίπου τρία χρόνια από το Νοσοκομείο. 
  
Το παράδοξο είναι ότι, ενώ ο συνταξιούχος δεν φαινόταν πουθενά ότι ασκούσε κάποιες εργασίες στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, εν τούτοις η μισθοδοσία του συνέχιζε να βγαίνει κάθε μήνα.

Χαρακτηριστικά στο έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας με αριθμό πρωτοκόλλου 6187 αναφέρεται ότι: 
«Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και πριν γνωμοδοτήσει το πειθαρχικό συμβούλιο, μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης του φορέα όπου υπηρετεί το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του.    Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται και γνωμοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία.    Η αναστολή άσκησης των καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως εάν το πειθαρχικό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει για τη θέση σε αργία εντός της ανωτέρω προθεσμίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου