Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Εξετάσεις υποψηφίων Δυτών για χορήγηση Άδειας
Από την Λιμενική Αρχή Στυλίδας ανακοινώνεται ότι στις 28 Σεπτεμβρίου  2016, θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για την χορήγηση Άδειας Δύτη.

Για την απόκτηση της Άδειας αυτής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κριθούν κατάλληλοι κατόπιν προφορικής και πρακτικής εξέτασης από Τριμελή Επιτροπή.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του αριθμ.10 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ: 978 Β΄/28-11-1995) όπως έχει τροποποιηθεί – αντικατασταθεί με τα άρθρα 2 παρ. 2 & 3 του  αριθμ. 41 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ: 510 Β΄/20-04-2006).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο  22380-22329.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου