Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ: Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη θέσεων των Παιδικών Σταθμών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών Δήμου Λαμιέων.

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) συνολικά μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)μηνών, συνολικού αριθμού τεσσάρων (04) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού του Δήμου Λαμιέων, που εδρεύει στη Λαμία.

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ [ΕΔΩ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου