Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Δ. Λαμιέων: Πάνω από 2 εκατ. το χρόνο σε ιδιώτη για αποκομιδή απορριμμάτωνΠάνω από δύο εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα κοστίσει στους κατοίκους της Λαμίας, η απόφαση του δήμου να παραχωρήσει μέρος της υπηρεσία καθαριότητας σε ιδιώτες.
Ειδικότερα σύμφωνα τον αντιδήμαρχο Λαμίας, Γιώργου Λάμπρου, που αύριο θα κάνει τη σχετική εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας παράδοσης της αποκομιδής σε ιδιώτες για ένα έτος (12 μήνες) ανέρχεται σε 2.178.432,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (4.356.864,00 € για δύο (2) έτη με ΦΠΑ 24%) και για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό με Κ.Α. 20.6277.0001 αρχική πίστωση ύψους 930.000,00 €.
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου που προτείνεται να ανατεθεί σε Ανάδοχο
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, το φυσικό αντικείμενο των «Υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Λαμιέων»επεκτείνεται και περιλαμβάνει πλέον όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Λαμίας, ενώ ο Δήμος θα συνεχίσει να εκτελεί με το δικό του προσωπικό και εξοπλισμό την αποκομιδή των μπλε κάδων (Ανακύκλωση) και την καθαριότητα των Κ.Χ. των Δ.Ε. πλην Λαμίας. Πιο αναλυτικά, με την αριθ.17/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας προβλέπονται:
 1. Αποκομιδή απορριμμάτων
  1. Αποκομιδή στερεών οικιακών μη επικινδύνων αποβλήτων
  2. Πλύση κάδων απορριμμάτων
  3. Αποκομιδή Θνησιμαίων ζώων και πτηνών
 1. Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων
  1. Καθαρισμός και σάρωση οδών με τη χρήση μηχανικών μέσων
  2. Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων
  3. Καθαρισμός και σάρωση των οδών όπου λειτουργούν οι λαϊκές αγορές της Δ.Ε. Λαμίας με τη χρήση μηχανικών μέσων και εργατών καθαριότητας
Αποκομιδή απορριμμάτων

Η επικράτεια του Δήμου χωρίζεται σε έξι (6) ζώνες (Α’, Β’, Γ’ Δ’, Ε’ και ΣΤ΄) αναλόγως με την απαιτούμενη συχνότητα αποκομιδής των απορριμμάτων. Η συχνότητα αποκομιδής των απορριμμάτων είναι διαφορετική για κάθε ζώνη.

Ζώνη Συχνότητα (για όλη τη διάρκεια της σύμβασης)
Ζώνη Α’ 7 μέρες/εβδομάδα (3 φορές την ημέρα)
Ζώνη Β’ 7 μέρες/εβδομάδα (1 φορά την ημέρα)
Ζώνη Γ’ 5 μέρες/εβδομάδα (1 φορά την ημέρα)
Ζώνη Δ’ 3 μέρες/εβδομάδα (1 φορά την ημέρα)
Ζώνη Ε’ 2 μέρες/εβδομάδα (1 φορά την ημέρα)
Ζώνη ΣΤ’ 1φορά /15ήμερο (1/9-31/5)1φορά/εβδομάδα (1/6-31/8)
 

Δημοτικές Ενότητες ΖΩΝΗ
Δημοτική Ενότητα Λαμίας
Δημοτική Κοινότητα Λαμιέων — Λαμία Α, Β, Γ, Δ, Ε
Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
Αγία Παρασκευή Δ
 Αγραδούλα Ε
 Λιμογάρδι Ε
 Παλαιοχώρι Ε
Τοπική Κοινότητα Ανθήλης —  Ανθήλη Δ
Τοπική Κοινότητα Δίβρης —  Δίβρη ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών
Θερμοπύλες – Μουσείο – Λεωνίδας Δ
Λουτρά Θερμοπυλών-Χώρος φιλοξενίας μεταναστών Δ
Τοπική Κοινότητα Καλαμακίου
 Καλαμάκι ΣΤ
Μονή Αντινίτσης ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Κόμματος — Κόμμα Ε
Τοπική Κοινότητα Κωσταλέξη — Κωσταλέξης Ε
Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς
Λυγαριά Ε
Αγριλιά Ε
Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης — Μεγάλη Βρύση Δ
Δημοτική Κοινότητα Ροδίτσης — Ροδίτσα Δ
Δημοτική Κοινότητα Σταυρού — Σταυρός Δ
Τοπική Κοινότητα Φραντζή
Φραντζής Ε
 Ζακαίικα Ε
Υδρόμυλος Ε
Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου
Τοπική Κοινότητα Αμουρίου — Αμούρι Δ
Τοπική Κοινότητα Ζηλευτού —  Ζηλευτό Ε
Τοπική Κοινότητα Λειανοκλαδίου —  Λειανοκλάδι Δ
Τοπική Κοινότητα Μοσχοκαρυάς — Μοσχοκαρυά Ε
Τοπική Κοινότητα Στίρφακας — Στίρφακα Ε
Δημοτική Ενότητα Υπάτης
Τοπική Κοινότητα Υπάτης
         Υπάτη Ε
         Αμαλώτα ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Αργυροχωρίου — Αργυροχώρι Ε
Τοπική Κοινότητα Βασιλικών – Βασιλικά Ε
Τοπική Κοινότητα Δάφνης — Δάφνη ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Καστανιάς
          Καστανιά ΣΤ
          Καπνοχώρι ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Κομποτάδων — Κομποτάδες Ε
Τοπική Κοινότητα Λαδικούς —  Λαδικού Ε
Τοπική Κοινότητα Λουτρών Υπάτης
         Λουτρά Υπάτης Ε
        Βαρκά Ε
        Μαγούλα Ε
        Νέα Υπάτη Ε
Τοπική Κοινότητα Λυχνού
         Λυχνός ΣΤ
         Αλώνια
        Ι.Μονή Αγάθωνος ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Μεξιατών —  Μεξιάτες Ε
Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου Υπάτης — Μεσοχώρι Ε
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Υπάτης – Νεοχώρι Ε
Τοπική Κοινότητα Περιστερίου — Περιστέρι Ε
Τοπική Κοινότητα Πύργου —  Πύργος ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Ροδωνιάς
         Ροδωνιά Ε
         Καρυά Ε
Τοπική Κοινότητα Συκά Υπάτης — Συκά Ε
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου
Τοπική Κοινότητα Βαρδατών —  Βαρδάτες
Τοπική Κοινότητα Γοργοποτάμου Ε
         Γοργοπόταμος Ε
         Ι. Μονή Γοργοεπηκόου ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Δαμάστας
         Άνω Δαμάστα Ε
         Κάτω Δαμάστα Ε
         Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας ΣΤ
         Χαλβαντζέϊκα Ε
Τοπική Κοινότητα Δελφίνου — το Δελφίνο ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Δύο Βουνών — τα Δύο Βουνά ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου — το Ελευθεροχώρι ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Ηρακλείας — η Ηράκλεια Ε
Τοπική Κοινότητα Κουμαριτσίου — το Κουμαρίτσι ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου — το Μοσχοχώρι Ε
Τοπική Κοινότητα Νέου Κρικέλλου — το Νέο Κρίκελλο Ε
Τοπική Κοινότητα Οίτης
Οίτη ΣΤ
Σκαμνός ΣΤ
 

Ζώνη Συχνότητα πλύσης κάδων(για όλη τη διάρκεια της σύμβασης)
Χειμερινή Περίοδος01/10 – 30/04 Θερινή Περίοδος01/05 – 30/09
Ζώνη Α’ 1 φορές/μήνα 2 φορές/μήνα
Ζώνη Β’ 1 φορές/μήνα 2 φορές/μήνα
Ζώνη Γ’ 1 φορές/μήνα 2 φορές/μήνα
Ζώνη Δ’ 1 φορές/μήνα 2 φορές/μήνα
Ζώνη Ε’ 1 φορές/μήνα 1 φορές/μήνα
Ζώνη Στ’ 1 φορά/4μηνο 1 φορά/δίμηνο
 

Οδοκάθαρση

Οι υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών παρέχονται στο πολεοδομικό συγκρότημα της Λαμίας, το οποίο κατανέμεται σε τέσσερις τομείς.

Τομέας Συχνότητα χειρονακτικού καθαρισμού οδών και Κοινοχρήστων Χώρων (για όλη τη διάρκεια της σύμβασης) Αναγκαίο Προσωπικό
Τομέας 1 7 φορές/εβδομάδα Κέντρο Δευτ-Τετ-Σαβ-Κυρ 6:00-12:30Τρ-Πεμ-Παρ 6:00-10:00 & 17:00-21:00 8 άτομα
Τομέας 2 3 φορές/εβδομάδα Περιμμετρικάτου κέντρου Δευτέρα έως Σάββατο 4 άτομα
Τομέας 3 1 φορά/εβδομάδα Πλατείες Δευτέρα έως Σάββατο 2 άτομα
Τομέας 4 1 φορά/15ήμερο Υπόλοιπο πόλης Δευτέρα έως Σάββατο 2 άτομα
 

Ζώνη Συχνότητα μηχανικού καθαρισμού οδών και Κοινοχρήστων Χώρων (για όλη τη διάρκεια της σύμβασης)
Τομέας 1 6 φορές/εβδομάδα Κέντρο Δευτέρα έως Σάββατο
Τομέας 2 5 φορές/εβδομάδα Περιμετρικάτου κέντρου Δευτέρα έως Παρασκευή
Τομέας 3 1 φορά/εβδομάδα Πλατείες-Κεντρικές Οδοί-Βασικές Αρτηρίες* Δευτέρα έως Παρασκευή
Τομέας 4 1 φορά/15ήμεροΚυκλικό πρόγραμμα Υπόλοιπο πόλης Δευτέρα έως Παρασκευή
 

Οι Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν εντός της Δ.Ε. Λαμίας είναι:

Ημέρα Περιοχή Οδοί
Δευτέρα Παγκράτι Οδός Βουτσελά από διασταύρωση της οδού Φραντζή έως Πρεβέζης
Τρίτη Σμύρνης Σμύρνης, Αθηνών (εκατέρωθεν των σιδ/κών γραμμών) Αμφικτυόνων, Δελφών
Τετάρτη Καραϊσκάκη Πλ. Καραϊσκάκη, Βελισσαρίου, Λάσκαρη, Ιωαννιτών
Καλύβια Δρόμος παράλληλος της σιδηροδρομικής γραμμής από τους σηματοδότες και προς Σ.Σ. Λιανοκλαδίου.
Πέμπτη Αγ. Βαρβάρα Μυρμιδόνων, Δωδώνης, Αγ. Βαρβάρας, Τριανταφύλλου
Σταυρός Κεντρικός δρόμος
Παρασκευή Αγ. Αθανασίου Παπασιοπούλου, Τήνου, Αιγίνης, Σκύρου
Σάββατο Κέντρο Αγ. Νικολάου, Λεωσθένους, Χατζοπούλου, Πατρόκλου, Παλαιολόγου, Φειδίου
 

Ο ανάδοχος θα διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.

 

Προϋπολογισμός – διάρκεια σύμβασης

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας για ένα έτος (12 μήνες) ανέρχεται σε 2.178.432,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (4.356.864,00 € για δύο (2) έτη με ΦΠΑ 24%) και για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό με Κ.Α. 20.6277.0001 αρχική πίστωση ύψους 930.000,00 €.

Με βάση όλα τα παραπάνω προτείνεται η λήψη απόφασης του Σώματος με την οποία:

Να ανακληθεί η αριθ. 494/2016 (ΑΔΑ: Ω3ΨΜΩΛΚ-Ψ4Θ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης εργασίας-παροχής «Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Λαμιέων» για χρονικό διάστημα ενός έτους (12 μήνες) με δικαίωμα αυτοδίκαιης παράτασης από το Δήμο μας για επιπλέον χρονικό διάστημα ενός έτους (12 μήνες)»
Να ανακληθεί η αριθ. 16/2017 (ΑΔΑ: :6ΗΕΝΩΛΚ-52Λ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της αριθ. 494/2016 (ΑΔΑ: Ω3ΨΜΩΛΚ-Ψ4Θ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Να εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 και µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εκτέλεση σύναψης δημόσιας σύμβασης εργασίας – παροχής υπηρεσίας με τίτλο ’’Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων του  Δήμου Λαμιέων”, σύμφωνα με την με αριθμό 17/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Λαμιέων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.178.432,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για ένα έτος και 4.356.864,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24% για δύο (2) έτη), λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου. Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών και η περιοχή εντός της οποίας παρέχονται αναλυτικά εκτέθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας.
Να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και να παραπέμψει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης.
Να προβεί ο ∆ήµος μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισµού, και χορηγείται ̟ προς τούτο η σχετική έγκριση, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παροχής των υ̟πηρεσιών καθαριότητας, προκειµένου να διασφαλισθεί η ̟προστασία του ̟περιβάλλοντος και η υγεία των κατοίκων του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Λαμία…………………….
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου