Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 23ης ΜΑΙΟΥ 2018Ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
κατά την εκλογική διαδικασία της 23ης Μαΐου 2018

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι για Πρύτανη καταμετρήθηκαν 394 ψηφοδέλτια μελών ΔΕΠ από τα οποία τα 27 ήταν άκυρα και λευκά και 353 ψηφοδέλτια μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων από τα οποία 14 ήταν άκυρα και λευκά. Για Αντιπρυτάνεις καταμετρήθηκαν 394 ψηφοδέλτια μελών ΔΕΠ από τα οποία τα 15 ήταν άκυρα και λευκά και 352 ψηφοδέλτια μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων από τα οποία 11 ήταν άκυρα και λευκά.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα για ανάδειξη Πρύτανη ήταν τα ακόλουθα:

ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΙ ΨΗΦΟΙ
Ζήσης Μαμούρης
231
157
266
Νικόλαος Δαναλάτος
136
182
176
και για την ανάδειξη Αντιπρυτάνεων τα ακόλουθα:

ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΙ ΨΗΦΟΙ
Ιωάννα Λαλιώτου
85
101
107
Χαράλαμπος Μπιλλίνης
66
53
78
Ιωάννης Θεοδωράκης
58
67
73
Στέφανος Παρασκευόπουλος
53
53
65
Ευτυχία Καψαλάκη
57
29
63
Δημήτριος Λεωνίδας
40
12
43
Βασίλειος Κανακούδης
20
26
26

Επομένως Πρύτανης εκλέγεται ο Ζήσης Μαμούρης και Αντιπρυτάνεις εκλέγονται η Ιωάννα Λαλιώτου, ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ο Ιωάννης Θεοδωράκης και ο Στέφανος Παρασκευόπουλος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου